Se webversjon

Nasjonal kompetansetjeneste for amming

Mars 2019 Nyhetsbrev nr. 1

 Ammeveilederutdanning ved Høgskolen i Innlandet

Videreutdanning i ammeveiledning er et deltidsstudium over to semestre som gir 20 studiepoeng. Studiet er rettet mot helsepersonell og arrangeres i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Hensikten med studiet er å gi økt kompetanse hos helsepersonell som arbeider med ammende mødre. Utdanningen gir teoretisk kunnskap om morsmelk og amming og øker ferdigheter i praktisk ammeveiledning.

Søknadsfrist 15/4-2019

Les mer på våre nettsider
 

Kurs og konferanser


Siste frist for påmelding: torsdag 21. mars 2019

Det er fremdeles mulighet å delta på Ammehjelpens fagseminar for helsepersonell og ammehjelpere i april

Dato: 5. april 2019
Sted: Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen
For: Helsepersonell, ammehjelpere og alle andre interesserte

Program og påmelding
 

Nordisk ammekonferanse 2019


Når:  3-4 oktober, 2019

Hvor: WHO, Regional Office for Europe, København, Danmark

Mer informasjon

Academy of Breastfeeding Medicine


Når: 16-19. oktober 2019

Hvor: England

Mer informasjon

Unicef UK Baby Friendly Initiative
Annual conference


Når: 28-29 november 2019

Hvor: Glasgow, Skottland

Mer informasjon
 

Dersom du har fått nyhetsbrevet videresendt og ønsker å melde deg på kan du gjøre det her:

Påmelding Nyhetsbrev
Nasjonal kompetansetjeneste for amming
Epost: ammesenteret@oslo-universitetssykehus.no