Se webversjon

Nasjonal kompetansetjeneste for amming

Februar 2017 Nyhetsbrev nr. 1

Nyhetsbrev fra Nasjonal kompetansetjeneste for amming

Nyhetsbrevet retter seg mot alt helsepersonell som arbeider med amming og morsmelk. Vi vil blant annet formidle nye forskningsfunn og belyse aktuelle problemstillinger. I tillegg vil vi annonsere utdanning, kurs og konferanser. Videresend gjerne brevet og lenke til påmelding til de du tror kan ha interesse av dette.

 


Nordisk ammekonferanse

 30.-31. mars 2017

Nasjonal kompetansetjeneste for amming, i samarbeid med Ammehjelpen, er i 2017 vertskap for 7. Nordisk ammekonferanse. Hovedprogrammet er nå klart. Det er fortsatt mulig å sende inn abstracts for poster presentasjoner. Følg med på konferansens hjemmeside: www.nordicbf-2017.science

Konferansen er vurdert og godkjent av Norsk Sykepleierforbund NSF som meritterende mot klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie med totalt 13 timer.

Deltakeravgift, 2 dager inkl. lunsj begge dager, kaffe/te og pausemat samt mottakelse på Oslo Rådhus:

Full pris:   3250 NOK
Studenter: 2950 NOK

Klikk på linken for registrering og betaling:
https://www.participant.no/nordicbf-2017 


Vi gleder oss til å se dere i Oslo i mars 2017.


I hvert nyhetsbrev frem til konferansestart vil vi presentere noen av foreleserne på konferansen:

Presentasjon av Gry Hay, foreleser på

7. Nordiske ammekonferanse

Seniorrådgiver, Dr.philos,
Avdeling barne- og ungdomshelse
Helsedirektoratet

Hay er ernæringsfysiolog (Dr.philos) og seniorrådgiver i Helsedirektoratet, avdeling for barne- og ungdomshelse. Tidligere har hun arbeidet med forskning innen spedbarnsernæring tilknyttet Universitetet i Oslo, og har tatt en doktorgrad på området jern- og B-vitaminstatus hos norske sped- og småbarn. I Helsedirektoratet har hun ledet arbeidet med ny Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring som ble publisert høsten 2016.

Forelesningen "Infant feeding recommendations in Norway 2016 (National guideline for infant nutrition)" vil omhandle ny Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring, som ble publisert i oktober 2016, med vekt på det faglige grunnlaget for anbefalingene. 

Presentasjon av Helle Margrethe Meltzer, foreleser på

7. Nordiske ammekonferanse

Forskningssjef
Avdeling for smittevern, miljø og helse
Folkehelseinstituttet

Meltzer er ernæringsfysiolog (Dr.philos) og forskningssjef på Område 2, Folkehelseinstituttet. Hun var i mange år medlem i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Her ledet hun blant annet arbeidet med den store rapporten «Benefit and risk assessment of breastmilk for infant health in Norway» som ble publisert i 2013. På Folkehelseinstituttet er hun dypt involvert i Den norske mor og barn-undersøkelsen og jobber i gråsonen mellom ernæring og toksikologi. Hun leder et norsk biomonitoreringsprogram som har til formål å kartlegge eksponeringen for miljøgifter hos gravide og i mor-far-barn-triader.


Forelesningen “Environmental toxins: Bad news for breastfeeding babies?” vil omhandle ulike miljøgifter vi eksponeres for i dag, effektene av disse, forekomst i morsmelk og konsekvensene av dette for det ammede barnet».

Presentasjon av Beate Fossum Løland, foreleser på

7. Nordiske ammekonferanse

Forsker, dr. med.
Nasjonal kompetansetjeneste for amming,
Kvinneklinikken
Oslo Universitetssykehus

Løland er lege, med flere års klinisk erfaring fra indremedisin og hematologi, og forskningsbakgrunn / doktorgrad innen kreft-immunologi. Avhandlingens tittel: Tumor specific immune responses in man. P21 ras oncoproteins as targets for CD4+ and CD8+ T cells.

Hun har arbeidet deltid/fulltid ved NKA siden 2005, med spesiell interesse for helseeffektene av morsmelk for barn og mor.

Forelesningen «Why human milk» vil omhandle noen av mekanismene «bak effektene» og de viktigste helseeffektene av morsmelk for barnet og laktasjon for moren, med fokus på hva vi i dag er nokså sikre på, og hva som er usikre effekter.

 

Boken "Amming - en håndbok for helsepersonell" er nå oppdatert og oversatt til norsk

Amming - en håndbok for helsepersonell er oversatt fra den danske Amning - en håndbog for sundhedspersonale (3. utgave, 2013), utgitt av Sundhetsstyrelsen i Danmark, som tilsvarer Helsedirektoratet her i Norge.

Den norske oversettelsen er oppdatert og revidert av Ragnhild Alquist. Hun er helsesøster, internasjonal godkjent ammespesialist (IBCLC) og en av Norges fremste ammerådgivere.

Boka er nyttig for alle typer helsefagstudenter og for helsepersonell som gir ammeveiledning.

For helsesøstre, jordmødre og annet helsepersonell som skal sertifisere seg for å arbeide ved et Mor-barn-vennlig sykehus eller ved en ammekyndig helsestasjon, er boka et nødvendig verktøy.

Amming - en håndbok for helsepersonell støtter seg til Helsedirektoratets anbefalinger fra 2016.

Boken kan kjøpes i de fleste bokhandlere og nettbutikker.

 

 Kliniske problemstillinger

Fennikelte bør ikke gis til spebarn med kolikk

EMA (European Medicines Agency), Den europeiske legemiddelmyndigheten, fraråder bruk av fennikelte til barn under fire år. Mange norske fagmiljøer og nettsteder omtaler dette som et behandlingsalternativ til barn med kolikk. Relis' vurdering er at norske fagmiljøer ikke bør gi noen generell anbefaling om å forsøke fennikelte til spebarn med kolikk, når EMA har gitt entydig tilrådning om å unngå bruk.

Relis artikkel
 

Forrige nyhetsbrev


Ønsker du å lese våre tidligere nyhetsbrev finner du disse på vår nettside:

Nettside
 

Internasjonale konferanser

GOLD Lactation Conference 2017

Join us in our 11th year for our GOLD Lactation Conference! Mark you calendars because you sure don't want to miss this one! Our conference format is designed to meet the busy schedules of Health Care Porfessionals around the World with Live Presentations being held over the course of 8 days, spread over the first month.

Time and Place:
3. april - 1. juni 2017
Online konferanse


https://www.goldlactation.com/

EMBA International Milk Banking Congress 2017

The EMBA Board look forward to hosting the 4th International Human Milk Banking Conference.

Time and Place:
5th - 6th October 2017
Glasgow Scotland

http://europeanmilkbanking.com/emba-international-milk-banking-congress-october-5th-and-6th-2017/

 

Påmelding

Dersom du har fått nyhetsbrevet videresendt og ønsker å melde deg på kan du gjøre det her: https://iikittzd.mnm.as/s/2462/9499
Nasjonal kompetansetjeneste for amming
Epost: ammesenteret@oslo-universitetssykehus.no