Se webversjon

Nr. 1 
februar 2017


NYTT FRA NAPP"Sånne som oss"

Personlighetspsykiatrikonferansen 2016 omhandlet stigma som pasientgruppen med personlighetsforstyrrelser opplever. Årets første nyhetsbrev omhandler stigma for å oppsummere Personlighetspsykiatrikonferansen, og for å dekke de ulike media oppslagene rundt samme team. Både brukere, behandlere og NAPP har reagert på media sine oppslag som forsterker stigmatiseringen rundt det å ha en personlighetsforstyrrelse.

Videre har Ekspertrådsmedlem Monika Sørensen skriver åpenhjertelig om hvordan det er å ha en åpen tilgang til sin journal, på godt og vondt.

Viktig forskning innen Ungdom og personlighetsforstyrrelse. En doktorgrad om personlighetsforstyrrelse for ungdom, er en av godbitene du kan lese om i dette nyhetsbrevet.

Sett av dagen 31. mars, om du jobber med personer med antisosial personlighetsforstyrrelse. Anthony Bateman kommer hit til Ullevål, og holder et heldags seminar om MBT for antisosial PF.

God fornøyelse!

Les mer om antisosial seminaret

Å leve med diagnosen personlighetsforstyrrelse

Tema for årets konferanse i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) var «stigma» forbundet med diagnosen personlighetsforstyrrelse. Gjennom personlige beretninger fra syv erfaringskonsulenter fikk vi et innblikk i hvordan det er å leve med diagnosen personlighetsforstyrrelse. De trakk frem gode erfaringer med behandlingsprogram som var målrettet til problematikk, terapeuter som holdt ut over tid, som tålte svingningene, og som våget å være personlige. Samtidig beskrev de et til tider dystert bilder av hvordan de opplever seg møtt av hjelpeapparatet gjennom hyppige terapeutbytter, manglende forståelse, samt fordommer.


Her vil du kunne både se innslaget til Theresa Wilberg "Personlighetsforstyrrelse er en ferskvare", laste ned hennes foiler. Samt lese et sammendrag om Personlighetspsykiatrikonferansen som var 1. og 2. desember 2016.

Les mer

Om å lese sin egen Journal på nett

Ekspertrådsmedlem Monika Sørensen skriver et åpenhjertelig innlegg om hvordan hun og andre opplever det å ha en åpen tilgang til sin journal. Hun kildrer på godt og vondt hvordan det er med en med personlighetsforstyrrelser å ha denne tilgangen. Avslutningsvis kommer Monika med tips og råd til behandlere og miljøterapeuter, for hvordan de bedre kan forstå og bistå sine pasienter.
Les mer

Stigmatiserende innslag om personlighetsforstyrrelser i Dagbladet

Dagbladet hadde et oppslag 28. desember 2016 med overskrift «Personlighetsforstyrrelsene du må se opp for». Samt tilsvaret på oppslaget fra psykologspesialister i Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) og ved Seksjon for personlighetspsykiatri vil begge kunne leses i sin helhet.Enhetsleder Øyvind Urnes påpeker at Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) jobber spesifikt med å fjerne stigma som eksisterer ovenfor sin pasientgruppe. Etableringen av Ekspertrådet og temaet "sånne som oss" under Personlighetspsykiatrikonferansen 2016 er begge beviste tiltak for å jobbe imot stigma.

Les mer

Alle burde lære seg å mentalisere

om erfaring med Emosjonelt Ustabil PF, rusproblemer og et MBT-program. Psykologspesialist Christian Schluter har skrevet noen ord om ROP konferansen 2017, som ble arrangerte i samarbeid med NAPP. Både intervjuet Øyvind Urnes hadde med Åse-Line Baltzersen, og Øyvind sitt innlegg om personlighetsforstyrrelser fra ROP konferansen kan ses på video.
Les mer

Kunnskapsløst om personlighetsforstyrrelser

Etter oppslaget i Dagbladet den 28. desember 2016 med overskrift «Personlighetsforstyrrelsene du må se opp for» har Kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom Adrian Lorentsson og Ekspertrådsmedlem/ medisinstudent og sentralstyremedlem i Mental Helse Ungdom Thea Røstbakken skrevet et tilsvar på "det normale" og "det avvikende", som er virkelig verdt å få med seg.Les mer

Ny doktorgrad: Kartlegging av personlighetsforstyrrelser og livskvalitet hos ungdom i Norge

Mandag 17. januar disputerte avdelingsoverlege Hans Ole Korsgaard sitt doktor arbeid om forekomsten og livskvaliteten hos ungdommer med personlighetsforstyrrelser. I en to årsperiode ble alle ungdommer som ble henvist til barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikken Nic Waals Institutt i Oslo tilbudt å delta i dette forskningsprosjektet. Interessante funn, vil du lese i artikkelen.
Les mer


Fordommer mot personlighetsforstyrrelse

Ekspertrådsmedlem Jurgen Decker skriver et personlig innlegg om hvordan en med Paranoid- og Unnvikende personlighetsforstyrrelse opplever stigma mot sin diagnose.Les mer

Klassekampen

"Den vanskelige selvfølelsen"

Les artikkelen "Den vanskelige selvfølelsen" publisert 20. januar i Klassekampen skrevet av Psykologspesialist Christian Schluter.

NB! Betaling for enkelt sider.Les artikkel

NAPP har fått egen Facebook side

Enhetsleder Øyvind Urnes har tatt NAPP på Facebook.

Søk "NAPP" på Facebook, så vil siden komme frem.

Til Facebook

Antisosial seminar 31. mars 2017
med
Anthony Bateman

Mentaliseringsbasert (MBT) for antisosial personlighetsforstyrrelse (ASPD)

I dette seminaret får du en innføring i MBT for ASPD

 • Dyssosial/antisosial personlighetsforstyrrelse (ASPD) utgjør et betydelig helseproblem
 • ASPD er hyppig forekommende i rusinstitusjoner
 • I NICE clinical guideline fra 2009 og NICE quality standards for emosjonelt ustabil PF og ASPD fra 2015 anbefales strukturert utredning og psykologiske terapier
 • Anthony Bateman, som er gründeren av mentaliseringsbasert terapi, MBT, for emosjonelt ustabil PF, har arbeidet systematisk de senere årene med å anvende MBT ved ASPD
 • Anthony Bateman og Peter Fonagy har oppdatert sin MBT-manual «Mentalization-based treatment for personality disorders» Oxford University Press 2016 med å inkludere ASPD
 • 31. mars vil det bli arrangert et Mentaliseringsbasert (MBT) for antisosial personlighetsforstyrrelse (ASPD) seminar med Anthony Bateman.
 • Sted: Auditorium Øye avdelingen, bygg 36, Ullevål.
 • Tid: 8:15 - 16.00.
 • Kurset er godkjent av Norske Psykologforening og Den Norske Legeforening.
 • Pris: 1000kr.
 • Bindende fortløpende påmelding.
 • Last ned brosjyren om seminaret.

Mer om seminaret

Kursvåren 2017


NAPP arrangerer kurs, her finner du oversikt over kursene og seminarene som går våren 2017. Oversikten over kurs, seminar og den årlige Personlighetspsykiatrikonferansen vil bli annonsert på vår hjemmeside over NAPP arrangementer, også.

Se arrangementer

www.personlighetspsykiatri.no

Meld av
Powered by Make Newsmail