Se webversjon

August 2020


NYTT FRA NAPP


Forståelse og behandling av unnvikende- og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Dato: 27. - 28. august 2020 – Sted: Ullevål universitetssykehus, Ullevål eller digital deltakelse

Kunnskapen om utvikling, diagnostikk og behandling av mennesker med personlighetsforstyrrelse har hatt en enorm fremgang de seneste tiårene. Et godt kunnskapsgrunnlag ligger til grunn for å tilby god helsehjelp til pasienter som tidligere ofte ble avvist i hjelpeapparatet.

Disse kursdagene i august er viet til forståelse og behandling av de to formene for personlighetsforstyrrelse man hyppigst møter i arbeidshverdagen, unnvikende- og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

Torsdag 27. august: Forståelse og behandling av unnvikende personlighetsforstyrrelse (UvPF).

Fredag 28. august: Generalistmodell for behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

I løpet av kursdagene gis en oversikt over viktige aspekter ved god behandlingstilnærming for personlighetsforstyrrelser. Det er mulighet for påmelding til en eller begge kursdagene med fysisk tilstedeværelse på Ullevål, eller via digital tilgang.

Les mer og meld deg på her


Personlighetskonferansen 2020

10.-11. desember – Thot Hotel Opera – Oslo

De fleste mennesker med personlighetsforstyrrelse opplever bedring, og mange oppfyller ikke lenger diagnosekriteriene etter endt behandlingsforløp. Likevel forblir mange utenfor arbeidslivet. Hvorfor – vet vi lite om. Mye tyder på at barrierene strekker seg utover nedsatt funksjonsevne, selv om det kan være en medvirkende årsak. Kravene til arbeidserfaring og høyere utdannelse øker. Mulighetene snevres inn for mennesker som falt utenfor. På årets konferanse stiller vi oss spørsmålet: hva vet vi og hva kan vi gjøre for å bidra til endring?

Personlighetsdagene 2020 er for deg som ønsker å lære mer om hvordan bidra til at mennesker med personlighetsproblemer får muligheter til å utvikle seg videre i arbeidslivet.


Program:

Erfaringer og samarbeid står på blokka for første konferansedag, etterfulgt av en dag om terapeutiske muligheter knyttet til behandling og bedring av personlighetsforstyrrelser.

10. desember: Sammen om å lykkes

Første konferansedag handler om muligheter ved gode samarbeid. Konferansen åpnes med «Et skråblikk på trygd, sykefravær og helseforløp» ved NAVs engasjerte statistikksjef, Ulf Andersen. Professor Erik Falkum introduserer hva vi kan lære av psykosefeltets arbeid med integrering i arbeidslivet. Videre på programmet står erfaringer sentralt: fra samarbeid med jobbspesialister og NAV til pasient og arbeidsgiver. Dagen avsluttes med en panelsamtale med fagpersoner og brukerstemmer med ulik erfaring.

11. desember: Terapeutiske muligheter


Andre konferansedag retter vi blikket mot terapeutiske muligheter. Til å belyse bedring fra personlighetsforstyrrelser – hva det innebærer og hvordan dette henger sammen med deltakelse i arbeidslivet, har vi med oss Professor Emeritus Bruce Wampold. Videre utover dagen har vi med oss dr. Lois Choi-Kain, som gir dyptgående og engasjerende forelesninger om behandling, personlighetsfungering og arbeid på tvers av ulike terapiretninger.


Det vil bli lagt opp til at årets konferanse kan skje både på Thon Hotel Opera i Oslo, men også skal kunne følges digitalt.

Les mer og meld deg på her


God diagnostikk med SCID-5-PF

God diagnostikk av personlighetsforstyrrelser krever et godt arbeidsverktøy.Første autoriserte utgave av SCID er nå lansert på norsk; SCID-5-PF. Det er et kvalitetssikret og essensielt verktøy for god diagnostikk av personlighetsforstyrrelser.

Les mer om SCID-5-PF her


Nyheter fra forskningsgruppen

Kvarstein, E., Folmo, E., Antonsen, B. T., Normann-Eide, E., Pedersen, G., Wilberg, T. (2020). Social Cognition Capacities as Predictors of Outcome in Mentalization-Based Treatment (MBT). Frontiers in Psychiatry, 11, 1.

Les mer >>


www.personlighetspsykiatri.no

Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
Powered by Make