Se webversjon

Nyhetsbrev til Innlandsidretten

3. april 2020
Vi vil ønske alle en riktig
GOD PÅSKE og husk å ta godt vare på hverandre.


Vi er tilgjengelige på telefon 91 33 70 00 og på mail innlandet@idrettsforbundet.no

NIFs anbefaling til utøvelse av idrettsaktivitet

Norges idrettsforbund støtter opp under helsemyndighetenes arbeid for å hindre spredning av COVID-19-viruset. Helsedirektoratet har utarbeidet en overordnet og tydelig veileder som skal regulere både organisert og egenorganisert fysisk aktivitet.
Norges idrettsforbund har, i samråd med Helsedirektoratet, utarbeidet egne
fellesidrettslige anbefalinger for utøvelse av idrettsaktivitet.
I tillegg vil særforbundene utforme retningslinjer for egen idrett, som skal gjelde i de tilfeller der disse er sterkere enn de fellesidrettslige anbefalingene fra Norges idrettsforbund.
Les mer

Samordnet rapportering 2020

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.19 til NIF.
Frist: 30.04.2020
Les mer

Digitale årsmøter

NIF tilbyr idrettslagene å benytte Idrettens Office 365-pakken kostnadsfritt ut juni.
Les mer


Sjekk våre WEBkurs

Vi tilbyr nå ulike WEBkurs som er inspirert av våre ordinære kurs. WEBkursene vil være komprimert og tilpasset digital gjennomføring.
Kalender

Økonomiske konsekvenser

Har dere husket å rapportere aktivitetsmessige og økonomiske konsekvenser som følge av koronasituasjonen?
Les mer

Trygg utenfor trening

Hvordan ta vare på barna
i koronasituasjonen?

Les mer

Barneidrettsforsikring

Nå dekker barneidrettsforsikringen
også egentrening
Les mer

Samleside om korona-situasjonen i norsk idrett

For at det skal være enklere for alle organisasjonsledd i norsk idrett å holde seg fortløpende orientert om koronasituasjonen har Norges idrettsforbund laget en samleside som oppdateres jevnlig.
Les mer

VI inviterer til digitale møter for idrettsråd og kommuner

Innlandet idrettskrets og Innlandet fylkeskommune inviterer til idrettsrådsmøter i forbindelse med regional anleggsutvikling.
Møtene vil bli avholdt Teams.
Sjekk vår kalender for mer informasjon.
Les mer

Kontaktinformasjon

Innlandet idrettskrets
Kleivbakken9
2618 Lillehammer

Vi er fordelt på to besøksadresser:
Idrettens Hus Lillehammer, Kleivbakken 9, 2618 Lillehammer
Idrettens Hus Ottestad, Løvstadvn. 7, 2312 Ottestad


Tlf: 913 37 000