Se webversjon

Nyhetsbrev Innlandet idrettskrets

27. februar 2020

Veileder dugnad

Dugnad utgjør en svært viktig ressurs for våre idrettslag, og er ofte helt avgjørende for at medlemmene skal kunne få et aktivitetstilbud. Dugnadsånden er derfor viktig å ta vare på! NIF har utarbeidet en veileder med informasjon om dugnadsarbeid.
Les mer

Veileder mot vold og trusler i idretten

Norsk idrett står samlet om å ta et felles grep mot vold og trusler i idretten. Det er nå utarbeidet en veileder for idrettslag som skal gjøre det lettere å rapportere, håndtere og reagere på vold og trusler i idrettssammenheng.
Les mer

Viktige oppgaver og frister for idrettslag

Nå er det tid for årsmøter, oppgaver og etter hvert pliktig rapportering. Les mer om hvilke frister som gjelder og hvilke oppgaver som må være utført innen 30. april.
Les mer

Klubbadmin

Forskrift om godkjent elektronisk medlemsregister krever registrering av medlemsinformasjon, samt betalingsstatus på kontingent og eventuell treningsavgift.
I ny faktureringsløsning er det en vesentlig endring på familie-kontingent:
• Før: Avgift satt for hele familien samlet
• Nå: En avgift pr medlem i familien siden medlemskap er personlige
For kurs i KlubbAdmins medlems-administrasjon - se vår kurskalender.
Les mer

Midler til arrangementsutvikling

Innlandet fylkeskommune vil stimulere frivilligheten og bidra til utvikling av lokalsamfunn.
Nå utlyses midler til utvikling av arrangement, som skal bidra til å skape engasjement, samarbeid/involvering og være en arena for innovasjon, økt kompetanse og oppgradering av arrangementsteknisk utstyr. Ordningen gjelder både for gjennomførte og gjenstående arrangement i 2020. Søknadsfrist: 1. april.
Les mer

Spillemidler til utstyr

Alle idrettslag kan nå søke om støtte til utstyr kjøpt i 2019. Det skal fordeles 34 millioner kroner. Søknadsfrist: 4. mars 2020.
Les mer

Momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg

Frem til 1. mars kan det søkes om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.
Les mer
 
 

Våre kurs- og aktivitetstilbud

Vi har ønske om å være en kompetanseressurs for våre samarbeidspartnere
og tilbyr ulike aktiviteter, kurs og prosesser.
Klikk deg inn på vår kalender for å se planlagte kurs og aktiviteter eller ta kontakt med oss på innlandet@idrettsforbundet.no dersom dere ønsker klubbesøk e.l.

Regionale idrettsrådsmøter

Vi er godt i gang med gjennomføring av regionale idrettsrådsmøter med fokus på regional anleggsutvikling. Tilbakemeldingene er positive, og behovet før møtepunkter er stort.
Les mer om kommende møtesteder og tidspunkt:
Les mer

Undersøkelse seksuell trakassering

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer.
Det er viktig å senke terskelen for å si ifra, enten det gjelder egne opplevelser, eller uønsket oppførsel mot andre. Vi har laget en undersøkelse som skal forsøke å kartlegge hvordan seksuell trakassering håndteres i idrettslagene i Innlandet.
Takk til alle som har besvart undersøkelsen!
Med bakgrunn i de svarene vi får, skal vi i etterkant arrangere temakvelder og besøk i idrettslagene for bistå i størst mulig grad i dette arbeidet.
Dersom ditt idrettslag ikke har besvart undersøkelsen, er det fortsatt mulig å gjøre dette i følgende link: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=856120X214480698X55593

Kontaktinformasjon

Innlandet idrettskrets
Kleivbakken9
2618 Lillehammer

Vi er fordelt på to besøksadresser:
Idrettens Hus Lillehammer, Kleivbakken 9, 2618 Lillehammer
Idrettens Hus Ottestad, Løvstadvn. 7, 2312 Ottestad


Tlf: 913 37 000