Se webversjon

Nasjonal kompetansetjeneste for amming

Nyhetsbrev nr 2,  17. mars 2016

Nyhetsbrev fra Nasjonal kompetansetjeneste for amming

Nyhetsbrevet retter seg mot alt helsepersonell som arbeider med amming og morsmelk. Her vil vi formidle nye forskningsfunn og belyse aktuelle problemstillinger. I tillegg vil vi annonsere utdanning, kurs og konferanser. Vi håper på denne måten å komme i nærmere kontakt med dere som jobber for at: Flest mulig barn får morsmelk og flest mulig mødre ammer med minst mulig problemer. Vi tar gjerne imot forslag til temaer du ønsker å få belyst. Videresend gjerne brevet og lenke til påmelding til de du tror kan ha interesse av dette.

 

Videreutdanning i ammeveiledning 2016-2017

20 Studiepoengs deltidsstudium over to semester. Arrangeres av Nasjonal kompetansetjeneste for amming i samarbeid med Høgskolen i Hedmark.

Studiet egner seg for helsepersonell som jobber med amming, for eksempel jordmødre, helsesøstre, sykepleiere, barnepleiere, ernæringsfysiologer og leger.

Hensikten med studiet er å gi økt kompetanse til helsepersonell som til daglig arbeider med ammende mødre. Utdanningen skal gi teoretisk kunnskap om morsmelk og amming i tillegg til økte praktiske ferdigheter i ammeveiledning. Studiet omfatter de fagfelt som er aktuelle for forståelse av morsmelkens helsemessige betydning, ammeprosessen, ammingens fysiologi og for kunnskap om forebyggende og klinisk ammeveiledning.

Søknadsfrist er 1. april 2016.

Studiestart ultimo august 2016. Eksamen i april 2017.

Pris: Ca. kr. 12.000,-

For mer informasjon, kontakt Tine Greve på e-post: tgreve.nka@gmail.com

Les mer
 

Morsmelk og laktasjon: Hva bør leger vite?


Heldagskurs 9. november 2016 på Rikshospitalet. Kurset er for leger under utdanning og spesialister i: allmennmedisin, barnesykdommer, fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Les mer
 

Ammeveiledningskurs trinn I og II

Det arrangeres igjen Ammeveiledning trinn I og II i Oslo. Datoen blir 17. og 18. oktober og det åpnes for påmelding i slutten av april.

Les mer
 

Elektronisk Reevaluering av godkjente MBVI sykehus i oktober 2016

Neste landsomfattende elektroniske reevaluering av Mor-barn-vennlige sykehus vil bli gjennomført i oktober 2016.

I tråd med WHOs anbefalinger vil
• Alle mødre som har født i oktober 2016 få tilbud om å svare på et elektronisk spørreskjema om selvopplevd ammeveiledning på føde-barselavdelingen
• Personalet på barselavdelingen registrere amming og bruk av tillegg til alle FRISKE FULLBÅRNE barn som blir født i oktober 2016

Les mer
 

7. Nordiske ammekonferanse

30. og 31. mars 2017

Hold av datoene! For andre gang er Norge og Nasjonal kompetansetjeneste for amming vertskap for Nordisk ammekonferanse.  Mer informasjon kommer i neste nyhetsbrev.
 

Forrige nyhetsbrev


Ønsker du å lese vårt forrige nyhetsbrev finner du det:

Her
 

Internasjonale konferanser

Congress of the International Network on Kangaroo Mother Care

 
Time and Place:

14h-17th November 2016 TriesteItália
Trieste, Itália


http://www.aleitamento.com/eventos/conteudo.asp?cod=229

World Breastfeeding Conference 2016

 World Breastfeeding Conference 2016

Time and Place:
11th-14th December 2016
Johannesburg, South Africa;


http://worldbreastfeedingconference.org/home.html  

Nutrition and Nurture in Infancy and Childhood: Bio-Cultural Perspectives

NUTRITION AND NURTURE IN INFANCY AND CHILDHOOD: BIO-CULTURAL PERSPECTIVES


Three-Day International, Interdisciplinary Conference

Time and Place:
Tuesday 23, Wednesday 24 and Thursday 25 of August, 2016
Dalarna, Sweden

http://www.du.se/rich-mainn  

International lactation consultant Association

ILCA - 2016 Conference and Annual Meeting

http://www.ilca.org/home

 

Påmelding

Dersom du har fått nyhetsbrevet videresendt og ønsker å melde deg på kan du gjøre det her: https://iikittzd.mnm.as/s/2462/9499
Nasjonal kompetansetjeneste for amming
Epost: ammesenteret@oslo-universitetssykehus.no