Se webversjon

Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA)

September 2020 Nyhetsbrev nr 5

Nyhetsbrevet retter seg mot alt helsepersonell som arbeider med amming og morsmelk. Videresend gjerne brevet og lenke for påmelding til de du tror kan ha interesse av dette. Nyhetsbrev - påmelding

 

Ammeveiledningskurs Trinn I-IV 
 Det er fremdeles noen ledige webinarplasser


Ønsker du å delta på ammeveiledningskurs Trinn I-II og III-IV er det fremdeles noen ledige plasser. Webinarene avholdes:

Trinn III & IV, 12. og 13. oktober 2020
og
Trinn I & II, 23. og 24. november 2020.

Webinarene vil være tilgjengelig for deltakerne en uke.

Mer informasjon og påmelding finner du på NKAs nettside

Nasjonal kompetansetjeneste for amming
Epost: ammesenteret@oslo-universitetssykehus.no