Se webversjon

Mai 2020


NYTT FRA NAPP


Krise med muligheter

Det kinesiske ordet for krise består av to tegn, ett som betyr fare og ett som betyr mulighet. Slik er det også i denne koronatiden – vi er utsatt for fare både globalt og lokalt, som samfunn, familier og enkeltmennesker. Det er en eksistensiell fare hvor mange dør – de er ikke bare tall i en statistikk, men en kjær bestemor, en onkel, en venn eller kanskje en far. Samtidig er det en økonomisk krise der mange er permittert, noen mister jobben sin og svært mange strever med å få endene til å møtes.

Denne tiden innebærer også en rekke muligheter. Mange har satt ned tempoet, flere er ute på tur, henter krefter og inspirasjon i naturen, og de fleste har fått mer tid til barna og familien. Noen opplever at ensomheten har minsket; «nå er vi jo sammen om å være alene, isolert og ensomme».

At verden er urettferdig kommer tydeligere frem. De som har fått det bedre, er i stor grad mennesker som har det godt fra før, der endringene kan være en bonus. Flere sårbare grupper i samfunnet som strever fra før, har imidlertid fått det enda vanskeligere nå. Dette gjelder blant annet for mange med personlighetsforstyrrelser. Koronaviruset gjør ikke forskjell på folk - på ett vis er vi alle i samme båt, stilt overfor en felles fare. Det er likevel viktig å erkjenne at for dette er ekstra krevende for noen.

Slik er det også når vi som terapeuter kan kjenne på en eksistensiell frykt eller sykdomsangst for liv og helse, for oss selv og dem vi er glade i – en slik angst kan pasientene våre kan ha slitt med i årevis. Vi har kanskje kjent oss isolerte – en daglig erfaring for mange av pasientene. Også når vi famler oss frem på nye digitale plattformer der flere av pasientene våre er på hjemmebane, kan pasienten være den erfarne og terapeuten en nybegynner. Terapeut og pasient kan oppleve å kjenne seg usikre sammen. Dette gir noen spennende muligheter i terapirelasjonen.

Også for NAPP begynte dette som en krise, i betydningen fare. I vårt oppdrag om å spre oppdatert kunnskap om utredning og behandling av personlighetsforstyrrelser ble vi satt tilbake – kurs og undervisningsoppdrag måtte avlyses for flere måneder fremover. Konferanser der vi deler forskning og ny kunnskap er utsatt i måneder og år. Vi vil benytte denne muligheten til å få fart på våre digitale planer for kurs og foredrag. Let’s do it – la oss komme i gang! For Personlighetskonferansen 9.-10. desember 2020 planlegges det digitale muligheter både for forelesere og deltagere parallelt med fysisk tilstedeværelse.

Vi er så heldige at midt i disse digitale utfordringene, har vi ansatt en ny kommunikasjonsrådgiver i NAPP. Åse-Line Baltzersen bringer med seg humør, optimisme og kjærkommen kompetanse inn i NAPP teamet. I januar sluttet nemlig Martin Siewartz Nielsen, vår tidligere kommunikasjonskonsulent, for å starte i ny jobb i departementet – vi takker ham for innsatsen og ønsker ham lykke til videre!

Nedenfor kan du lese om personlighetsdagene, behandling av mennesker med personlighetsforstyrrelser under usikre forhold, en ny disputas om unnvikende personlighetsforstyrrelse, og mer om Åse-Line.

God lesning!


Personlighetsdagene 2020

10.-11. desember – Thot Hotel Opera – Oslo

De fleste mennesker med personlighetsforstyrrelse opplever bedring, og mange oppfyller ikke lenger diagnosekriteriene etter endt behandlingsforløp. Likevel forblir mange utenfor arbeidslivet. Hvorfor – vet vi lite om, mye tyder på at barrierene strekker seg utover nedsatt funksjonsevne, selv om det kan være en medvirkende årsak. Kravene til arbeidserfaring og høyere utdannelse øker. Mulighetene snevres inn for mennesker som falt utenfor. Konsekvensene dette bærer med seg preger den enkelte, deres nære og samfunnet. På årets konferanse stiller vi oss spørsmålet: hva vet vi og hva kan vi gjøre for å bidra til endring? I søken etter svar har vi invitert fremoverlente klinikere og forskere med verdifulle erfaringer i å bistå mennesker som går i behandling på veien til arbeidslivet. Kjennetegn for å lykkes er godt samarbeid på vers av sektorer: arbeidsliv, behandlingsenheter og NAV.

Personlighetsdagene 2020 er for deg som ønsker å lære mer om hvordan bidra til at mennesker med personlighetsproblemer får muligheter til å utvikle seg videre i arbeidslivet. Vi håper du kan reise fra konferansen med inspirasjon og verktøy om hvordan tilpasse behandlingen og lykkes med det gode samarbeidet for at dette skal bli virkelighet.

Konferansens første foredragsholder er NAVs statistikksjef, Ulf Andersen - en mann med engasjement for hva tallene for arbeidsledighet innebærer: utenforskap. Videre har vi invitert Professor Emeritus og tidligere forskningsleder ved Modum Bad Bruce Wampold til å belyse bedring fra personlighetsforstyrrelser – hva dette innebærer og hvordan dette henger sammen med deltakelse i arbeidslivet. Professor Erik Falkum vil snakke om hva vi kan lære av psykosefeltets arbeid med integrering i arbeidslivet. Lois Choi-Kain leder av dr.Gundersens senter ved McLean hospital vil i sine foredrag komme nærmere inn på hva vi vet om behandling, personlighetsfungering og arbeid på tvers av ulike terapiretninger. Vi får også høre om samarbeid med jobbspesialister ved avdelinger i Bergen og Kristiansand. Dessuten har vi med oss representanter fra ressussrsenteret for IPS (Individual Placement and Support, på norsk Individuell Jobbstøtte)

Det vil bli lagt opp til at årets konferanse kan skje både på Thon Hotel Opera i Oslo, men også skal kunne følges digitalt.

Følg med! Vi kommer med mulighet for early-bird-påmelding og fullt program før sommeren.


Behandling i en ekstraordinær tid.

I en tid preget av mye usikkerhet, er det viktig å ivareta så mye forutsigbarhet som mulig i behandling av mennesker med personlighetsforstyrrelser.

Vi vet at mennesker med personlighetsforstyrrelser er ekstra sårbare i denne tiden med mange og raske endringer. Forutsigbarhet, struktur og klare rammer er et grunnleggende prinsipp i all behandling for personlighetsforstyrrelser.

Selv om gruppebehandling og møte med terapeut er tilbake igjen, er den usikkerheten ikke forbi.

Les mer om å sikre forutsigbarhet her


Ny kommunikasjonsrådgiver

Åse-Line Baltzersen er ansatt som kommunikasjonsrådgiver, foreløpig i en 50% vikariatstilling. Hun har en bachelor i PR og markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI og holder på med master i Interdisiplinær Helseforskning ved UiO. Mastergradsprosjektet handler om drivere og barrierer for endring til evidensbasert terapeutisk praksis for unge med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Åse-Line brenner for god og likeverdig behandling av mennesker med personlighetsforstyrrelse – og for at dette skal være uavhengig av postnummer. Et personlig engasjement med utspring fra egen tilfriskning fra personlighetsforstyrrelse. Hun har tidligere vært medlem av NAPPs eget ekspertråd. De siste ti årene har hun hovedsakelig jobbet med formidling, nettsidebygging og digital markedsføring.

Ny doktorgrad om unnvikende personlighetsforstyrrelse


Unnvikende personlighetsforstyrrelse: Ensom søken etter kontakt

Unnvikende personlighetsforstyrrelse er en av de vanligste personlighetsforstyrrelsene samtidig som vi har visst lite om hvordan personer med diagnosen erfarer sine vansker og sin hverdag. Psykolog Kristine Dahl Sørensen ved Sørlandet Sykehus har i sitt doktorgradsarbeid utforsket subjektive erfaringer hos personer som har fått diagnosen unnvikende personlighetsforstyrrelse.

www.personlighetspsykiatri.no

Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
Powered by Make