Se webversjon

Avdelingsleder for kundekontakt og logistikk

Mari Løken Rognerud (29) er vår nye avdelingsleder for kundekontakt og logistikk. Hun har jobbet som kunderådgiver i flere år og har skogbrukserfaring.

For oss og Mari er det viktig med et godt samarbeid og positive relasjoner med våre kunder og samarbeidspartnere. Mari gleder seg til å ta fatt på oppgavene og bli bedre kjent med dere.

Hun er å treffe på mlr@skogplanter.no og på telefon +47 988 36 433. Mari vil også være en naturlig del av vårt team på arrangementer og stands fremover.

Vi ønsker Mari velkommen til oss.


Vi gjør framtida grønnere

I slutten av februar begynte vi såingen og vårsesongen er dermed i gang. Vi skal i år produsere 18 millioner skogplanter, for det meste gran, men også andelen furu øker noe.

Hver nordmann slipper i gjennomsnitt ut 8,4 tonn CO2 pr år. T
rær produsert på Biri binder over 45 000 tonn CO2 hvert eneste år, og de skal stå i skogen over 60 år! Vi bøter derfor på mange mennesker sitt utslipp og det er vi stolt av. Det er ingen tvil om at vi gjør framtida grønnere!

Transport av skogplanter

Vi har nå 9,3 millioner leveringsklare planter på lager som skal kjøres ut i løpet av våren. Alt er allerede bestilt.

For å sikre best mulig leveringskvalitet har vi gått til innkjøp av en ny lastebil som skal sørge for at plantene kommer trygt frem. All levering blir primært på pall.

Andelen voksede planter øker stadig, og i år vil hele 3 millioner planter være med voks. Dette for å bedre ruste plantene mot gransnutebilla.


Oppbevaring av skogplanter

Ved planting på våren har plantene vært oppbevart på kjølelager hos oss. Holdbarheten fra det forlater lageret og til det plantes i jorda er ca 2 uker (max).

Plantene må alltid tildekkes ved transport. Utildekkede planter tørker veldig raskt ut ved transport, og slik transport kan gi skader.

Etter transport er det viktig at plantene oppbevares jevnt fuktig og mørkt. Vannes ved behov. Husk at plantene aldri utsettes for direkte sollys over tid (flere timer) verken på lager eller i skogen.

Skogplanteforedling kan bidra i klimakampen

Skogfrøverket har nylig satt opp to frøforedlingssenter i Norge, og ett av de er her på Biri. Dette er klart til bruk nå i vår og hovedmålene med disse foredlingssentrene er mer CO2 binding, bedre klimatilpasning og bedre kvalitet på plantene. Vi skal bidra med daglig drift av senteret og er spent på hva resultatene bringer de neste årene.
Skogfondskalkulator

Følg oss på facebook for ukentlig påfyll.

God vårplanting!