Se webversjon

Nasjonal kompetansetjeneste for amming

Juni 2018 Nyhetsbrev nr. 6

Nyhetsbrevet retter seg mot alt helsepersonell som arbeider med amming og morsmelk. Vi vil blant annet formidle nye forskningsfunn og belyse aktuelle problemstillinger. I tillegg vil vi annonsere utdanning, kurs og konferanser. Videresend gjerne brevet og lenke til påmelding til de du tror kan ha interesse av dette.

 

Helsedirektoratet har kommentert artikkel fra Folkehelseinstituttet om fullammingsperiode

Helsedirektoratet viser til artikkel fra Folkehelseinstituttet om fullammingsperioden/tidspunkt for introduksjon av fast føde og kommenterer dette på sin Facebookside. De skriver at artikkelen baserer seg på èn enkeltstudie og at dette ikke gir grunnlag for å endre anbefalingen. Verdens helseorganisasjon har konkludert med at kun morsmelk de første seks månedene er trygt og bra, og beskytter bedre mot mage- og tarminfeksjoner enn om annen mat introduseres tidligere, også i Europa.

Artikkelen på Helsedirektoratets facebookside
 

Evaluering og reevaluering av Mor-barn-vennlige sykehus i 2018 blir utsatt.

Evaluering og reevaluering av Mor-barn-vennlige sykehus i 2018 blir utsatt. Dette gjelder også for neonatalavdelingene.

WHO/Unicef har gjennomgått kunnskapsgrunnlaget for de 10 trinn for vellykket amming og Mor-barn-vennlig initiativ.
Nasjonal kompetansetjeneste for amming ønsker å gå nøye gjennom disse dokumentene, før neste evaluering/reevaluering av Mor-barn-vennlige sykehus.

Sykehusene skal fortsatt jobbe i tråd med dagens anbefalinger i forhold til de 10 trinn for vellykket amming.

 

Kartlegging av spedbarnets sovemiljø i Norge

Invitasjon til helsestasjonen

Nasjonal kompetansetjeneste for amming samarbeider med Landsforeningen uventet barnedød (LUB). De har tidligere kartlagt spedbarns sovemiljø i Norge (2006). Denne kartleggingen danner, sammen med internasjonal forskning på uventet barnedød, grunnlaget for rådene som gis i brosjyren «Trygt sovemiljø for spedbarnet».

Hvordan er spedbarns sovemiljø i Norge idag? For å kartlegge dette inviteres spedbarnsforeldre til å delta i en ny spørreunderssøkelse. Invitasjonen deles ut gjennom helsestasjoner. Dette vil, sammen med foreliggende forskning, sikre gode forebyggende tiltak mot krybbedød.

LUB trenger hjelp fra helsestasjonene for å rekruttere foreldre til barn mellom 0-12 måneder til å delta i spørreundersøkelsen.

Informasjon om kartleggingen
 

Blogginnlegg på Ekspertsykehuset av Gro Havnen om hvordan de arbeider ved RELIS

Hvilken medisin kan du ta når du ammer eller er gravid? En av RELIS' hovedoppgaver er spørsmål og svar-tjeneste for helsepersonell. Helsepersonell sender inn legemiddelrelaterte spørsmål. RELIS' ansatte søker i litteraturen og gir svar og vurderinger ut fra foreliggende kunnskap. Siden 2011har de også hatt en egen spørsmål og svar-tjeneste for gravide og ammende, som heter Trygg Mammamedisin. Her gir RELIS' ansatte individuelt tilpassede svar om medisiner, både anonymt via nettjenesten og på telefon.
Til bloggen
 

Kurs og konferanser

2018 Annual Conference BFHI-UK


Når: 15-16 November 

Hvor: ACC Liverpool, UK

Mer informasjon
 

Forrige nyhetsbrev


Ønsker du å lese våre tidligere nyhetsbrev finner du disse på vår nettside:

Nyhetsbrev

Påmelding

Dersom du har fått nyhetsbrevet videresendt og ønsker å melde deg på kan du gjøre det her: https://iikittzd.mnm.as/s/2462/9499
Nasjonal kompetansetjeneste for amming
Epost: ammesenteret@oslo-universitetssykehus.no