Se webversjon

Nr. 1 september 2019 (oppdatert)


NYTT FRA NAPP

Personlighetspsykiatrikonferansen 2019

Personlighetspsykiatrikonferansen 2019

Velkommen til Personlighetspsykiatrikonferansen


28. og 29. november 2019

Velkommen til årets konferanse!

Årets konferanse fokuserer på virksomme faktorer i psykoterapi for personlighetsforstyrrelser på tvers av ulike terapiretninger. Det finnes nå en rekke ulike terapiretninger som har dokumentert effekt ved personlighetsforstyrrelse (PF), spesielt ved Emosjonelt ustabil PF. Spesifikke teknikker og manualer er ikke alene avgjørende for god effekt. Relasjon, mål og oppgaver - terapeutisk allianse – kan være ulik avhengig av hvilke teknikker terapeuten bruker. Men vi har sannsynligvis likevel mer til felles enn hva som er spesifikt forskjellig på tvers av de ulike terapiretningene, og disse mer generelle faktorene i psykoterapi er kanskje de mest avgjørende for et godt resultat.

Dette er egentlig gammelt nytt, men er aktualisert gjennom flere oppsummeringsartikler og metaanalyser som sammenligner spesialiserte vs. ikke spesialiserte, manualiserte vs. ikke-manualiserte terapiformer, og ikke finner vesentlige forskjeller hva gjelder resultater.

Vi er opptatt av hva de gode terapeutene gjør, hvordan de fin-innstiller seg og skreddersyr sin tilnærming til det unike møte med hver enkelt pasient i den aktuelle situasjonen her og nå.


Årets konferanse handler om terapeutfaktorer - terapeutisk holdning og klinisk ekspertise, allianse, terapeutiske strategier og forståelse konkretisert i kasusformuleringer. Dyktige og engasjerte forelesere vil kaste lys over disse temaene. Slik håper vi årets konferanse kan være med å bygge bro, gi økt kunnskap og inspirasjon til arbeidet med personer med personlighetsvansker av ulike alvorlighetsgrad.


Håper vi ses på konferansen!


Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs

Påmelding

Personlighetskonferansen 2019; Terapeutiske strategier: Veiviser i sårbart terreng.

Hvordan kan klinikere trene på å skreddersy sine teknikker til det unike møtet med pasienten?

Dato: Torsdag 28. og fredag 29 november 2019
Sted: Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo
Tid: Torsdag 09.00 til 16.30 og fredag 08.30 til 15.15
Pris: 3500kr for begge dager. 2000 for én dag.

PROGRAM

torsdag 28. november 2019

08.30 Registering med servering av kaffe/te og frukt

09.00  Velkommen v/ NAPP-leder Ingeborg Eikenæs og kulturelt innslag

09.25  Faglig bakteppe, V/
Espen Folmo, stipendiat Oslo universitetssykehus


09.45 Terapeutisk holdning ved behandling av alvorlige personlighetsvansker. v/Professor Carsten René Jørgensen, Aarhus Universitet

10.30  Pause

10.45  Terapeutisk holdning ved behandling av alvorlige personlighetsvansker. v/Professor Carsten René Jørgensen, Aarhus Universitet

11.30  Lunsj

12.30  Epistemisk tillit - teoretiske røtter og kliniske implikasjoner v/førsteamanuensis Erik Stänicke, Universitetet i Oslo

13.15 Pause

13.30 Klinisk ekspertise: Utvikling av terapeutens personlige og profesjonelle kvaliteter. v/førsteamanuensis Helene Amundsen Nissen-Lie, Universitetet i Oslo

14.15 Pause

14.30 Betydningen av livshistorienes konstruksjon. v/Majse Lind, postdoc. ved Northeastern university


15.15 Panel

15.45 Slutt

PROGRAM

fredag 29. november 2019

08.30 Case formulation for personality disorders: How to foster therapist responsiveness. v/Ueli Kramer

10.00  Pause

10.15 Terapeutisk allianse I MBT for personer med Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. v/førsteamanuensis Elfrida Kvarstein

10.45 Bruk av kasusformulering i gruppeterapi og veiledning. v/Sigmund Karterud

11.30  Lunsj

12.30  Konkurrerende teorier og behandlingsstrategier for personlighetsforstyrrelser. v/Mickey Toftkjær Kongerslev

13.15  Pause

13.30  Hvordan kan fremtidens terapier for personlighetsforstyrrelser arte seg? v/Mickey Toftkjær Kongerslev

14.15 Pause

14.30 Panel

15.15 Slutt

Meld deg på her

Last ned programmet

Personlighetspsykiatrikonferansen 2016

FOREDRAGSHOLDERE


28. og 29. november 2019

Espen Folmo

Daglig leder av Kvalitetslaboratorium for psykoterapi ved Oslo Universitetssyke- hus, og PhD-kandidat i et prosjekt som forener de spesifikke teknikkene med fellesfaktorene i studiet av Mentaliseringsbasert terapi (MBT). Folmo er utdannet coach fra INSEAD, psykolog ved Universitetet i Oslo og journalist fra OsloMet. Han arbeider også som klinisk psykolog ved Ullevål sykehus.

Professor Carsten René Jørgensen

PhD, Professor i klinisk psykologi ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Han er desuden uddannet gruppeanalytisk psykoterapeut og har siden 2002 været tilknyttet klinik for personlighedsforstyrrelser ved Aarhus Universitetshospital (Risskov/Skejby).Han har skrevet talrige artikler om personligheds- og identitetsforstyrrelser, psykoterapi og psykoterapiforskning, ligesom han har skrevet en række bøger.


Erik Stänicke 

PhD, Psykologspesialist og førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Han forsker på psykoterapi, vitenskapsfilosofi og psykoanalyse. Han er utdannet psykoanalytiker og er for tiden president i Norsk Psykoanalytisk forening. I tillegg har han 20 % privat praksis med pasienter i psykoterapi.


Helene Amundsen Nissen-Lie

PhD, Psykologspesialist og førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Hun forsker på psykoterapi for et bredt spekter av psykiske helse- plager og på tvers av terapeutiske retninger. Et fokus i hennes forskning er terapiens fellesfaktorer og terapeutens bidrag. Hun underviser på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo og veileder studenter i intensiv psykodynamisk terapi.

Majse Lind

Ph.D. i psykologi fra Aarhus Universitet. Hun forsvarede sin Ph.D. i Juni 2018 og har sidenhen været ansat i en postdoc stilling ved Northeastern University i Boston, og hun er nu ansat i en postdoc stilling sponsoreret af Danmarks Frie Forskningsfond (DFF). Majses forskning fokuserer primært på unge og voksne med borderline personlighedsforstyrrelse (BPD). Hun undersøger, hvordan forståelse af selv og andre, med hovedfokus på mentalisering og livsnarrativer, er forstyrret hos mennesker med BPD.


Ueli Kramer

Privat-Docent, psychotherapy researcher and clinical psychotherapist according to Federal Law, at the Department of Psychiatry (Institute of Psychotherapy and General Psy- chiatry Service), University of Lausanne, Switzerland. He holds an adjunct appointment at the Department of Psychology, University of Windsor, Canada. His research focuses on process and outcome in psychotherapy, in particular the mechanisms of change in treatments of personality disorders and case formulation in personality disorders.


Elfrida Kvarstein

Seksjonsoverlege ved Seksjon for personlighetspsykiatri og spesialpoliklinik- ker, Oslo Universitetssykehus/1.amanuensis Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, leder av forskergruppen Personlighetspsykiatri


Sigmund Karterud

professor i psykiatri, tidligere ved medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, og tidligere avdelingsoverlege og forskningsleder ved Seksjon for personlighetspsykiatri, Oslo uni- versitetssykehus. Han er også tidligere læreanalytiker ved Institutt for gruppeanalyse og stifter av Forum for selvpsykologi. Karterud har stiftet og leder Institutt for mentalisering.


Mickey Toftkjær Kongerslev

Ansatt i Psykiatrisk Klinik Roskilde hvor han udreder og behandler patienter med alvorlige personlighedsforstyrrelser. Videre er han associeret senior forsker ved Psykistrisk Forskningsenhed i Psykiatrien Region Sjælland og adjungeret lektor i klinisk psykologi og psykoterapi ved Syddansk Universitet. Hans primære forskningsinteresse omhandler teori, klas- sifikation, assessment og behandling af personlighedspatologi.


Kveldsarrangement på Litteraturhuset
Personlighetsdagene 2019

Sult, uro og andre reiser

- En samtale med Finn Skårderud om skjønnlitteratur, psykoterapi og personlighet

Litteraturhuset fredag 29. november kl. 19.00

Psykologspesialist og forfatter Eivind Normann-Eide har i en serie tekster i Psykologtidsskriftet intervjuet utvalgte fagpersoner til en samtale omkring en roman og hva dette verket har betydd for dem. Felles for dem er at de i sine egne arbeider gjerne trekker inn eksempler fra kunsten/skjønnlitteraturen for å illustrere eller bedre forstå det tema de skriver om.

Denne kvelden vil Eivind gjennom en samtale med psykiater og professor Finn Skårderud utforske hva Knut Hamsuns roman Sult har betydd for han i hans virke som psykiater og hvordan skjønnlitteraturen kan bidra til at vi kan innta ulike perspektiver i den kliniske gjerningen.

Arrangementet er gratis.

www.personlighetspsykiatri.no

Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
Powered by Make