Se webversjon
Visste du at Naprapathögskolan i Stockholm er den mest populære utdannelsen i Sverige for norske studenter?

Naprapathögskolan er den største høgskolen i Norden innen manuell medisin og passer for deg som vil arbeide med mennesker og helse. Utdanningen har mange fornøyde studenter, høy eksamensfrekvens og gir gode jobbmuligheter.
Søk til Naprapathögskolan du også!
Naprapatene gir helsefremmende og effektiv manuell behandling av muskel- og leddplager. Naprapatene er engasjert i klinisk arbeid med direkte pasientbehandling, diagnostikk, undersøkelse og forebyggende arbeid.
 
Les mer
Naprapatprogrammet er en 4-årig heltidsutdanning som består av teoretisk, praktisk og klinisk undervisning. Halvparten av studiet består av medisinske emner og den andre halvparten omfatter spesialisering innen naprapati.
Les mer
Som naprapat kan du drive egen klinikk eller jobbe som ansatt. Behovet for naprapater er stort og det er mange spennende jobbmuligheter innen idrett og helsebransjen.
Les mer
  • 4. mai
    - for studiestart 20. august 2018.
  • 12. oktober
    -
    for studiestart 7. januar 2019
    .
Øk dine sjanser til å komme inn på Naprapathögskolan ved å ta et forberedende kurs! Kursene holdes i Stockholm og Oslo hvor du får du lære mer om naprapati og noen av emnene som inngår i utdanningen. Les mer
Org. nr: 989776711 // 73 80 97 50 // info@tautdanning.no