Se webversjon

Nyhetsbrev til Innlandsidretten

13. august 2020

NM-veka 2020 ble en suksess!

Vi vil rette en stor takk til arrangører, utøvere og støtteapparat som har bidratt til spenstige mesterskap og spennende idrettsaktivitet i Hamar, Stange, Løten og Elverum!
Det har vært særdeles gledelig å følge litt mindre kjente idretter på nært hold og å se hvilken dugnadsånd som finnes lokalt i idrettslag og i særforbund!
Les mer

Siste frist for å søke moms-kompensasjon er 15.august!

Søknad om vare- og tjenestemoms-kompensasjon 2020 for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS må sendes inn innen 15. august 2020.
Trenger du bistand, ta kontakt med JornGunnar.Skjaervik@idrettsforbundet.no

Les mer

Kurstilbud høsten 2020

Vi har åpnet for påmelding til en rekke kurs for idrettslagene i kretsen, og kan tilby både WEBkurs, WEBinarer og kurs med fysisk fremmøte som holdes ute i regionene.
Les mer

Ny koronatiltakspakke

Det nye regelverket for ny koronatiltaks-pakke for frivillighet og idretten er klart, og er lagt ut på www.lottstift.no.
Ordningen vil nå dekke flere inntektstap og flere typer arrangementer og annen spesifikk aktivitet sektoren har og har hatt som følge av at de har måttet stenge, avlyse eller utsette arrangementer og aktiviteter som de skulle fått inntekter fra.
Les mer

Gjenåpning av barne- og ungdomsidretten

Regjeringen har åpnet for at barne- og ungdomsidretten fra 1. august får unntak fra 1-metersregelen. Denne beslutningen innebærer at det igjen åpnes for kamper og andre konkurransesituasjoner for barne- og ungdomsidretten opp til og med 19 år, innenfor de respektive idrettskretsenes grenser.
Les mer
Norges idrettsforbund har fått i oppgave å utarbeide et forslag til en begrunnet og stegvis åpningsprosess for treninger for voksne innen kontaktidrettene som krever unntak fra 1-metersregelen. Se plan for gjenåpning for voksne i breddeidretten her.

Breddeidrett for voksne: Åpning av kamper og konkurranser for kontaktidretter utsettes

Under forrige fredags pressekonferanse orienterte regjeringen ved helseminister Bent Høie om at gjenåpning av kamper og konkurranser for kontaktidretter for breddeutøvere over 20 år foreløpig settes på vent og vil ikke bli gjenåpnet 1. september
Les mer

Webinar om spillemidler

Drømmer ditt lag eller din forening om et nytt anlegg for idrett, fysisk aktivitet eller friluftsliv? Eller er dere klare for å søke om spillemidler og starte bygging av anlegget?
Innlandet fylkeskommune inviterer til to gratis webinar om spillemidler, et for prosjektoppstart 24. august og et for søknadsoppfølging 31. august.
Les mer

Vi søker etter engasjert ungdom i Innlandet

Er du mellom 15 og 26 år og brenner for idrett og utvikling, ta kontakt med vårt ungdomsutvalg!
Ungdomsutvalget i Innlandet idrettskrets jobber bl.a. for ung medbestemmelse og ønsker å påvirke til tilpassede og fristende aktivitetstilbud i våre klubber.

Les mer

Sparebankstiftelsen Hedmark med koronafond på
10 millioner kroner!

Sparebankstiftelsen Hedmark har etablert et koronafond på 10 millioner kroner for å støtte frivilligheten i en vanskelig tid. Lag og foreninger kan nå søke om støtte fra fondet.
Les mer

"Åpen hall" - Nytt para-tilbud!

Olympiatoppen Innlandet tilbyr "Åpen Hall" som et nytt tiltak der en ny potensiell parautøver møter idrettens muligheter.
Dette er et tilbud til ungdom og voksne med syns- eller bevegelseshemming.
Tilbudet starter opp 25. august på Gjøvik og 26. august på Lillehammer.
Les mer

Kontaktinformasjon

Innlandet idrettskrets
Kleivbakken9
2618 Lillehammer

Vi er fordelt på to besøksadresser:
Idrettens Hus Lillehammer, Kleivbakken 9, 2618 Lillehammer
Idrettens Hus Ottestad, Løvstadvn. 7, 2312 Ottestad


Tlf: 913 37 000