Se webversjon

NyhetsbrevDette er en påminnelse som gjelder vårt felles bomiljø og angår også Helse, Miljø og Sikkerhet.Private gjenstander/møbler i fellesarealer
Vi har tidligere presisert at det ikke skal settes ut private gjenstander/møbler etc. i oppgangene. I noen tilfeller kan dette være til hinder ved evakuering i tilfelle brann. I tillegg hindrer det et effektivt renhold. Det er derfor heller ikke anledning til å benytte fellesarealer til privat lagerplass.

Vi forstår at noen vil pynte, men slik møblering er i strid med ordensreglene. Ordensreglene skal sikre at alle rømningsveier er frie. Reglene kan kanskje oppfattes som rigide av enkelte, men de må være slik for å få en effektiv etterlevelse og håndhevelse. Og vi må ha samme regler for alle.

Vi ber derfor alle om å fjerne alt av møbler etc. fra fellesarealer (Dørmatter er godkjent.)

Vi referer vedtektene:
3-1 Rett til bruk
(2) Bruken av bruksenheten og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere eller for sameiet.


Og vi refererer til husordensreglene hvor det bl.a. står:
§ 4 Fellesrom og oppganger
Sportsutstyr, klær, fottøy og andre gjenstander skal ikke hensettes i oppgangen…
Kjellerrom og oppganger skal holdes fri for avfall og skal ikke benyttes som lagringsplass.
Hensettelse av søppel og skrot
Til tross for at vi har gjentatt dette ved flere anledninger er det fortsatt beboere som setter søppel og skrot i fellesrom og oppganger. Vi ber alle om å respektere forbudet mot å sette fra seg ting i gangene, styret vil reagere med advarsel og krav om erstatning for kostnadene ved å få fraktet bort «nabosøpla».Med vennlig hilsen

Styret