Se webversjon

Skogplanting - en klimaløsning

I 2018 slapp i gjennomsnitt hver nordmann ut 8,3 tonn CO2.

På Biri planteskole produserer vi nå 18 millioner skogplanter årlig.

I løpet av sitt liv vil disse plantene binde 3,6 millioner tonn CO2 fra atmosfæren.
Dette tilsvarer 433 734 nordmenn sitt årlige CO2 utslipp.

En av de beste klimaløsningene, spør du oss 🌱🌲
 

2019 - en oppsummering

I 2019 har vi levert 15 millioner planter og er på god vei til vårt foreløpig mål om å levere 18 millioner årlig fra 2020.

Andel planter med voks øker fremdeles og ligger nå på 3,7 millioner i året.

Skogplanter østnorge er opptatt av å utvikle oss videre og har i 2019 fortsatt å investere betydelig i produksjonsutstyr på anlegget.
Vi har nå 9 faste ansatte og 70 sesongarbeidere.
 

Massiv ugress-spredning

I tillegg til det "vanlige" ugresset som vi sliter med i planteskolene, fikk vi grunnet fjorårets gode vær og tørke en massiv spredning av selje i vår. Denne pionerarten etablerte seg raskt i granproduksjonen vår på friland, der den spirte i brettene sammen med grana. På grunn av dette har avlingen i år blitt noe redusert, men til tross for ugress har vi økt produksjonen betydelig i 2019.

 

Fra frø til granplante - minutt for minutt

Klikk HER for å se filmen
 

God jul fra oss i Skogplanter Østnorge

Vi vil benytte anledningen til å takke for året som er gått, og ønske alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Vi ser fram til fortsatt godt samarbeid i året som kommer.

Følg oss gjerne på facebook for jevnlig påfyll