Se webversjon

Nyhetsbrev til Innlandsidretten

5. november 2020
Finn informasjon om koronasituasjonen og idrett her.

Nye endringer i smittevern-veilederen for idrett

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har revidert veilederen for smittevern i idrett, som gjelder for alle idrettslag, særforbund, foreninger og andre som arrangerer organisert idrett.
Veilederen oppdateres kontinuerlig.

Les mer
Se dagens pressemelding fra Idrettspresident Berit Kjøll ifbm at regjeringen ber kommuner med høyt smittepress vurdere nye innstramminger for idretten.

Idrettslag kan søke på koronakrisepakke 3

Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå åpnet for søknader fra idrettslag på koronakrisepakke 3. Krisepakken har tilbakevirkende kraft. Det vil si at organisasjonsledd som er søknads-berettiget, og som tidligere ikke har søkt, kan søke om kompensasjon helt tilbake til
12. mars i år.
Fristen for å søke er 15. januar 2021.
Les mer

Bli med på "Klubben i mitt hjerte" allerede nå!

Klubben i mitt hjerte starter for alvor 12. november, men allerede nå kan du opprette en Spleis for å være klar når det braker løs. Det blir ekstratrekning allerede 6. november på 10.000 kroner!
Les mer

Enklere lovnorm for idrettslag

Det innføres nå en prøveordning der det åpnes for en forenklet tilknytning til norsk idrett gjennom å kunne benytte en enklere lovnorm for idrettslag.
Denne lovnormen kan benyttes av idrettslag som har mellom 10 og 75 medlemmer og en brutto omsetning på under kr 250 000.

Les mer

Bedriftsidretten i Innlandet

Innlandet bedriftsidrettskrets er nå teknisk underlagt Innlandet idrettskrets og er en krets/regionsledd på linje med øvrige særforbunds kretser/regionsledd. Bedriftsidrettslagene vil nå bli likestilt med andre idrettslag og vil sortere under hvert enkelt idrettsråd basert på lagets adresse. Spørsmål eller uklarheter i forbindelse med omorganiseringen kan rettes til Marianne Berg eller Jørn Skjærvik

"Idrettens time" i kommunestyremøter

Vi er i gang med et nytt konsept som vi har kalt "Idrettens time" i kommunestyremøter.
Vi inviterer oss ut til alle kommuner i Innlandet, hvor vi får muligheten til å møte de folkevalgte samt synliggjøre idrettens betydning og verdiskapning i samfunnet.
Idrettsrådene inviteres til dialog i forkant av møtene og til å delta på kommunestyremøtene.
Det har så langt blitt gjennomført to gode møter, i Rendalen og Skjåk.
Vi gleder oss til å møte de resterende kommunestyrer i løpet av 2020 og vår 2021.
Dersom ditt idrettslag har innspill til disse møtene, vennligst kontakt oss eller ditt idrettsråd.

Ønsker du idrettsfaglig påfyll?

Sjekk vår kalender for kurs og aktiviteter eller ta kontakt med oss på innlandet@idrettsforbundet.no for bestilling/spørsmål.

Kontaktinformasjon

Innlandet idrettskrets
Kleivbakken9
2618 Lillehammer

Vi er fordelt på to besøksadresser:
Idrettens Hus Lillehammer, Kleivbakken 9, 2618 Lillehammer
Idrettens Hus Ottestad, Løvstadvn. 7, 2312 Ottestad


Tlf: 913 37 000