Se webversjon

Nyhetsbrev til Innlandsidretten

30. september 2020

Nyvalgt leders hilsen til idretten

På vårt ekstraordinære kretsting 24. september 2020 ble Inger Lilleby Fløgum valgt til styreleder for kretsen.
Se vedtak fra kretstinget her.

Nyvalgt leder takker for tilliten og ser frem til spennende arbeid for idretten.
Les Inger sin hilsen til idretten:
Les mer

Tillater kontakttrening for breddeidretten fra 12. oktober

Regjeringen besluttet onsdag å tillate ordinær kontakttrening for 23 600 utøvere over 20 år i breddeidretten. Dette omfatter alle utøvere som er definert innenfor den første fasen i den gradvise gjenåpningen av kontaktidretter for voksne.
Les mer

Ønsker du idrettsfaglig påfyll?

Vi kan nå tilby to nye kurs:
Kurs i økonomistyring i idrettslaget og WEBkurs for kontrollutvalg.

Vi har i tillegg foretatt enkelte endringer i kursporteføljen,
så sjekk vår
kalender for oppdateringer.

Ta gjerne
kontakt med oss på innlandet@idrettsforbundet.no for bestilling/spørsmål.

Årets ildsjel

Over hele landet er det tusenvis av frivillige ildsjeler som gjennom hele året legger ned en uvurderlig innsats for sine klubber og utøvere.
Nominèr din kandidat fra 14. september til 11. oktober. Vinneren offentliggjøres på Idrettsgalla-sendingen på NRK 9. januar.
Les mer


Tilskuddordning til arrangementsutvikling

Innlandet fylkeskommune ønsker at fylket skal være attraktivt for arrangement innen idrett og friluftsliv og lyser ut midler til arrangementsutvikling i 2021 med søknadsfrist 1. november 2020.
Midlene skal bidra til samarbeid, involvering og være en arena for innovasjon, profilering av fylke/region, ungt lederskap og oppgradering av arrangementsteknisk utstyr. 
Les mer

Regionale idrettsrådsmøter

Vi følger opp vårens regionmøter og inviterer til nye regionale møter for idrettsråd og kommunale saksbehandlere.
Dato for møtene er fastsatt, og invitasjoner vil komme. Sjekk datoer på vår hjemmeside.
Les mer

Endring i smittevern-veilederen

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har revidert veilederen for smittevern i idrett, som gjelder for alle idrettslag, særforbund, foreninger og andre som arrangerer organisert idrett.
Målet med de foreslåtte smitteverntiltakene er å beskytte både trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte.
Les mer

Kontaktinformasjon

Innlandet idrettskrets
Kleivbakken9
2618 Lillehammer

Vi er fordelt på to besøksadresser:
Idrettens Hus Lillehammer, Kleivbakken 9, 2618 Lillehammer
Idrettens Hus Ottestad, Løvstadvn. 7, 2312 Ottestad


Tlf: 913 37 000