Se webversjon

Nyhetsbrev til Innlandsidretten

17. juni 2020

Følg NM-veka 2020 Hamar/Stange på NRK Sport 27. - 28. juni!

Innlandet idrettskrets ser frem til å være vertskap for NM-veka sommer og ønsker utøvere, støtteapparat og frivillige velkommen! Grunnet koronasituasjonen bli NM-veka i år avkortet, men syv idretter skal i løpet av to dager gjennomføre sine norgesmesterskap.
14 norgesmestere skal kåres, og én kongepokal skal deles ut!
NM-veka kan ses direkte på NRK Sport og følgende NM gjennomføres:
Luftsport Linekontroll - Luftsport Sportsfly navigasjon - Leirdueskyting OL-trap - Leirdueskyting Skeet - Luftsport Landingskonkurranse - Padling Flattvann maraton - Golf NM Matchplay.
Grunnet smittevernsreglementet vil det dessverre ikke være åpent for publikum på arenaene.
NM-veka Hamar/Stange 2020

NIFs anbefaling til utøvelse av idrettsaktivitet pr 15. juni

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeidet en veileder med råd om forsvarlig smittevern ved covid-19 for idrettslag og foreninger. Veilederen gjelder for NIF, særforbund, idrettslag, foreninger og andre som arrangerer organisert idrett.
Les mer

Veileder kontrollutvalg

Fra 2020 skal alle idrettslag og idrettsråd velge et kontrollutvalg på årsmøtet.
"Les mer" for å finne maler, veiledere og sjekklister for kontrollutvalg.

Les mer

Husk å søke moms-kompensasjon innen 15. aug.

• Det kreves årsmøtegodkjent regnskap
(ordinært eller ektraordinært)
• Benytt KlubbAdmin evt SportsAdmin til å:
o Registrere beløpet det søkes om
o Laste opp protokoll fra årsmøtet
o Laste opp regnskap og revisors rapport
• Oppdatèr klubbens styre og kontakt-
opplysninger så fort nytt styre er valgt
- Trenger du bistand, ta kontakt med JornGunnar.Skjaervik@idrettsforbundet.no

Sparebankstiftelsen Hedmark med koronafond på
10 millioner kroner!

Sparebankstiftelsen Hedmark har etablert et koronafond på 10 millioner kroner for å støtte frivilligheten i en vanskelig tid.
Lag og foreninger kan allerede nå søke om støtte fra fondet.

Les mer

Norsk Tippings Ungdomspris

Kunne ditt idrettslag tenke seg å vinne 50.000 kroner? Norges Idrettsforbund, P4 og Norsk Tipping deler hvert år ut Ungdomsprisen til idrettslag som gjør noe ekstra for ungdommene i deres lokalsamfunn.
I år som idrettslagene trenger ekstra støtte deler vi ut ekstra mye, og det ligger hele 510.000 kroner i potten.
Les mer

"Åpen hall" - Nytt para-tilbud!

Olympiatoppen Innlandet tilbyr "Åpen Hall" som et nytt tiltak der en ny potensiell parautøver møter idrettens muligheter.
Dette er et
tilbud til ungdom og voksne med syns- eller bevegelseshemming.
Tilbudet starter opp 25. august på Gjøvik og 26. august på Lillehammer.

Les mer

Resolusjoner fra ledermøte


NIFs ledermøte 5. juni vedtok følgende:
Resolusjon
Resolusjon om rasisme
VI ØNSKER DERE ALLE

EN GOD OG AKTIV SOMMER!

Kontaktinformasjon

Innlandet idrettskrets
Kleivbakken9
2618 Lillehammer

Vi er fordelt på to besøksadresser:
Idrettens Hus Lillehammer, Kleivbakken 9, 2618 Lillehammer
Idrettens Hus Ottestad, Løvstadvn. 7, 2312 Ottestad


Tlf: 913 37 000