Se webversjon

Moderne teknisk infrastruktur på Bekkestua nord

Bærum kommune etablerer utendørsbelysning med styring av hvert enkelt gatelys, torg og fortau med snøsmelteanlegg, og miljøvennlig varme- og kjøleforsyning.
Les mer

Skole, barnehage og boliger på Ballerud

Planene for Ballerud legger opp til en barneskole, flerbrukshall, barnehage og boliger.
Les mer

Poppeltreet må felles

Beslutningen om å felle poppeltreet ved biblioteket er tatt for å ivareta sikkerheten til mennesker som ferdes i området.
Les mer

Meld deg på nyhetsbrevet

Bekkestua er i utvikling. Bærum kommune ønsker å informere innbyggere og andre jevnlig om hva som skjer, høringer og medvirkning. Meld deg på vårt nye nyhetsbrev!
Neste nyhetsbrev kommer i november.
Meld deg på her

Hvordan få flere til å gå og sykle?

Svar på spørreundersøkelse og gi innspill som kan bidra at flere velger å gå og sykle.
Klikk her

Nabokontakt for Bekkestua

For å sikre at innbyggerne får god informasjon og mulighet for involvering, er det etablert en nabokontakt.
Klikk her