Se webversjon

Nasjonal kompetansetjeneste for amming (Nka)

Juni 2020 Nyhetsbrev nr 3

Nyhetsbrevet retter seg mot alt helsepersonell som arbeider med amming og morsmelk. Videresend gjerne brevet og lenke for påmelding til de du tror kan ha interesse av dette. Nyhetsbrev - påmelding

 

Ammeveiledningskurs Trinn I-V


Årlig arrangerer Nasjonal kompetansetjeneste for amming  ammeveiledningskurs over fire dager, Trinn I til IV. Kurset retter seg mot helsepersonell som har ansvar for oppfølgning av gravide og ammende. Utfyllende informasjon samt program finnes på nettsiden: ammesenteret.no

Trinn III & IV, som ble avlyst i mars, pga Covid-19 situasjonen, arrangeres i oktober 2020.

Trinn I & II arrangeres i november 2020.

NB! Les all informasjon nøye før påmelding, dette gjelder spesielt dersom arbeidsgiver skal betale.

 

Hvordan behandle brystbetennelse og abscess?


Hele 97% av alle nyfødte barn i Norge får morsmelk.

Dessverre opplever mellom 5-10000 ammende kvinner i Norge å få brystbetennelse hvert år. Opp til 10% av disse vil videre kunne utvikle abscess. For mange er resultatet tidligere ammeslutt enn ønsket. 

Hovedårsak til bakteriell mastitt er sår på brystknopp pga av et dårlig sugetak. Forebyggende tiltak er kunnskapsbasert ammeobservasjon -og veiledning for å bedre sugetaket

Det er avgjørende å kunne skille mellom de ulike tilstandene brystspreng, tilstopninger, inflammatorisk mastitt og bakteriell mastitt. Slik kan man unngå over -og feilbehandling.

Les Nkas nylig oppdaterte nettartikler om brystspreng, mastitt og abscess.


 
Nasjonal kompetansetjeneste for amming
Epost: ammesenteret@oslo-universitetssykehus.no