Se webversjon

Nyhetsbrev for idrettsråd i Innlandet idrettskrets

5. februar 2020

Velkommen til Innlandet idrettskrets

Vi ønsker å sende ut et eget nyhetsbrev til våre idrettsråd.
Vår kontaktperson innenfor fagområdene idrettsråd og anlegg er Tom Svellet,
som kan nås på telefon 95186548 eller e-post: tom.svellet@idrettsforbundet.no.
På vår hjemmeside kan du finne informasjon om oppbygning og innsatsområder,
ansatte, styret, kurs, aktiviteter m.m.
Vi har i tillegg laget en egen side for idrettsråd, hvor dere kan finne ulik informasjon:
Les mer

Regionale idrettsrådsmøter

Innlandet idrettskrets og Innlandet fylkeskommune inviterer til idrettsrådsmøter i forbindelse med regional anleggs-utvikling. Målgruppe for møtene er idrettsråd og kommuner.
Merk dere dato og sted, invitasjon med påmelding vil bli sendt dere direkte via e-post.
Les mer

Høring spillemiddelregelverk

Norges idrettsforbund har i brev av 29. januar bedt om innspill til endringer i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2020 og til fordeling av midler til anleggspostene i hovedfordelingen.
VI ber om at idrettsrådene
sender innspill
til Innlandet idrettskrets v/Tom Svellet
med frist 20. februar.
Les mer

Fadderordning

Innlandet idrettskrets vedtok på kretsstyremøte 1/2020 en fadderordning for idrettsråd, hvor hvert styremedlem er fadder for hver sin region/kommune.
Se fordeling her:
Les mer

Årsmøter

Nå er vi inne i tiden for årsmøter.
Alle idrettsråd må avholde sitt årsmøte innen utgangen av juni.
Norges idrettsforbund har laget en samleside med tips til gjennomføring av årsmøter, hvor dere finner nyttig informasjon og maler.
Les mer

Lovendringer

På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke lovendringer, som påvirker alle organisasjonsledd i idretten.
Idrettsrådenes styre må sørge for å ha en oppdatert lov som er i samsvar med de nye lovnormene.
Andre lovendringer, derimot, må vedtas av idrettslagets årsmøte.
Les mer

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Norges idrettsforbund har utarbeidet en egen samleside med informasjon om LAM.
Det er viktig å merke seg at idrettsrådene fastsetter egne tildelingskriterier basert på KUDs kriterier og NIFs anbefalinger og at disse vedtas på idrettsrådets årsmøte
Les mer

Kontaktinformasjon

SportsAdmin er som kjent vårt nasjonale idrettsadministrative system.
Gjennom SportsAdmin kan du bl.a.:
-Oppdatere idrettsrådets kontaktinformasjon
-Oppdatere styre og ledelse
-Sende endringsmeldinger til Brønnøysundregistrene
-Registrere tildeling av LAM
Det er viktig at idrettsrådene oppdaterer kontaktinformasjon kontinuerlig, slik at vi når frem til dere via våre ulike kanaler.
 
 

Kompetanse og samarbeid

Vi har ønske om å være en kompetanse- og samarbeids-ressurs for våre idrettsråd
og tilbyr ulike aktiviteter, kurs og prosesser.
Dersom ditt idrettsråd ønsker kurs, besøk eller annet samarbeid, vennligst ta kontakt med oss for å gjøre avtale.
Se vår kalender for planlagte kurs og aktiviteter:

Kontaktinformasjon

Innlandet idrettskrets
Kleivbakken9
2618 Lillehammer

Vi er fordelt på to besøksadresser:
Idrettens Hus Lillehammer, Kleivbakken 9, 2618 Lillehammer
Idrettens Hus Ottestad, Løvstadvn. 7, 2312 Ottestad


Tlf: 913 37 000