Se webversjon

Nyhetsbrev til Innlandsidretten

29. april 2020

Samordnet rapportering - Momskompensasjon - Årsmøte

Alt henger sammen, og i disse korona-tider kommer det mye informasjon det kanskje kan være vanskelig å sortere. Vi har laget en kort oppsummering/oppskrift som kan være til hjelp:
Les mer

Våre digitale kurstilbud har blitt godt mottatt

WEBkursene har hatt god deltakelse, med positivt engasjement og fine innspill.
Sjekk våre kommende kurs her: Kalender
Våre kurstilbud har i hovedsak vært avholdt på kveldstid, men ta gjerne kontakt med oss om ditt idrettslag ønsker kurs på dagtid.

Vi utvider stadig våre digitale tilbud, og kan nå anbefale kurs/møte innen para og barneidrett:

WEBkurs tilrettelegging para

Vi tilbyr nå WEBkurs i "tilrettelegging paraidrett". Vårt første kurs gjennomføres i kveld med hele 70 påmeldte deltakere!
Nytt kurs tilbys torsdag 7. mai, kl 18.00 - 19.30, så her er det bare å melde seg på!

Les mer

Nettmøte barneidrett

Har du en rolle i idrettslaget knyttet til barneidretten? Da ønskes du velkommen til nettmøte 5. eller 6. mai, hvor innholdet er basert på barneidrettsbestemmelsene og idrettens barnerettigheter.
Les mer

Pilotprosjekt for gjenåpning av norsk idrett

Idrettsforbundet ønsker et pilotprosjekt for gjenåpning av norsk idrett.
Se NIFs pressemelding:
Les mer

600.000 til inkluderingsarbeid

Norges idrettsforbund er tildelt 600 000 kroner fra Integrerings- og mangfolds-direktoratet (IMDi) for å bedre integreringsarbeidet i frivillige organisasjoner.
Les mer

Undersøkelse rettet mot idrettsungdom i Innlandet

Vårt Ungdomsutvalg har utarbeidet en undersøkelse med mål om å komme i kontakt med ungdom for å få en bedre forståelse for hvordan det er å delta i idretten og hva som skal til for å beholde flere ungdommer lengre.
Les mer

Gode regionale møter med idrettsråd og kommuner

Idrettskretsen har sammen med fylkeskommunen nylig gjennomført en nyttig og positiv møterunde i Innlandet.
Tusen takk for alle bidrag!

Les mer

Kontaktinformasjon

Innlandet idrettskrets
Kleivbakken9
2618 Lillehammer

Vi er fordelt på to besøksadresser:
Idrettens Hus Lillehammer, Kleivbakken 9, 2618 Lillehammer
Idrettens Hus Ottestad, Løvstadvn. 7, 2312 Ottestad


Tlf: 913 37 000