Se webversjon

Nasjonal kompetansetjeneste for amming

Mars 2017 Nyhetsbrev nr. 2

Nyhetsbrev fra Nasjonal kompetansetjeneste for amming

Nyhetsbrevet retter seg mot alt helsepersonell som arbeider med amming og morsmelk. Vi vil blant annet formidle nye forskningsfunn og belyse aktuelle problemstillinger. I tillegg vil vi annonsere utdanning, kurs og konferanser. Videresend gjerne brevet og lenke til påmelding til de du tror kan ha interesse av dette.

 


Nordisk ammekonferanse i Oslo

 30.-31. mars 2017

Gå ikke glipp av denne sjansen!

Det er 10 år til neste gang denne konferansen holdes i Norge.

Påmeldingsfrist 15. mars.

Nasjonal kompetansetjeneste for amming, i samarbeid med Ammehjelpen, er i 2017 vertskap for 7. Nordisk ammekonferanse. Hovedprogrammet er klart. Følg med på konferansens hjemmeside
: www.nordicbf-2017.science

Konferansen er vurdert og godkjent av Norsk Sykepleierforbund NSF som meritterende mot klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie med totalt 13 timer.

Deltakeravgift, 2 dager inkl. lunsj begge dager, kaffe/te og pausemat samt mottakelse på Oslo Rådhus:

Full pris:   3250 NOK
Studenter: 2950 NOK

Klikk på linken for registrering og betaling:
https://www.participant.no/nordicbf-2017 


Vi gleder oss til å se dere i Oslo i mars 2017.


Les videre for presentasjon av foreleserne på konferansen:

Les videre for presentasjon av foreleserne på konferansen:

 Gry Hay

Seniorrådgiver, Dr.philos,
Avdeling barne- og ungdomshelse
Helsedirektoratet

Hay er ernæringsfysiolog (Dr.philos) og seniorrådgiver i Helsedirektoratet, avdeling for barne- og ungdomshelse. Tidligere har hun arbeidet med forskning innen spedbarnsernæring tilknyttet Universitetet i Oslo, og har tatt en doktorgrad på området jern- og B-vitaminstatus hos norske sped- og småbarn. I Helsedirektoratet har hun ledet arbeidet med ny Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring som ble publisert høsten 2016.

Forelesningen "Infant feeding recommendations in Norway 2016 (National guideline for infant nutrition)" vil omhandle ny Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring, som ble publisert i oktober 2016, med vekt på det faglige grunnlaget for anbefalingene. 

Catherine Watson Genna


Catherine Watson Genna er ammeveileder, IBCLC, fra New York, USA hvor hun jobber i en privat praksis. I tillegg er hun La Leche League Leader (Amerikansk ammehjelpsorganisasjon). Hennes spesialfelt er amming når mor og/eller barn har medisinske utfordringer, slik som anatomiske, genetiske eller nevrologiske problemer. Hun er mye brukt som foreleser internasjonalt og har utgitt flere bøker: "Selecting and Using Breastfeeding Tools: Improving Care and Outcomes" (Hale 2009) og "Supporting Sucking Skills in Breastfeeding Infants" (Jones and Bartlett Publishers 2013). Hun har også publisert mange artikler i diverse tidsskrift. Du kan lese mer om henne på: http://cwgenna.com

På konferansen skal hun holde disse forelesningene:

Forebygging av mistrivsel hos ammede barn

Nyere forskning viser hvordan amming fungerer og hvordan ulike tilstander, både hos mor og barn, kan påvirke ammingen. Ved å ha kunnskap om dette kan jordmødre, helsesøstre, barnepleiere, leger, ammeveiledere og ammehjelpere sikre at mødre får god oppfølgning slik at de mestrer ammingen og barnet deres trives. Mistrivsel hos ammebarn kan skyldes uoppdagede ammeproblemer og/eller uidentifiserte risikofaktorer. Dette kan skyldes mangelfull kunnskap hos helsepersonell. Genna vil belyse dette ved bruk av ammekasuistikker.

Ammestrategier for barn med stramt tungebånd

Stramt tungebånd hos barn kan gi vanskeligheter med amming. Dette kan påvirke både mors ammeopplevelse og barnets evne til å overføre morsmelk, med f.eks. såre brystknopper og /eller dårlig vektoppgang som resultat. I denne forelesningen vil Genna fokusere på strategier for å støtte amming og morsmelkernæring uansett om tungebåndet blir klippet eller ei. 

Roger Mathisen

Roger Mathisen er leder for Alive & Thrive programmet i Sørøst Asia, inkludert Kambodsja, Indonesia, Laos, Myanmar, Thailand, Timor Leste, Viet Nam og Filippinene. Alive & Thrive initiativet redder liv, forebygger sykdom, fremmer sunn vekst og utvikling for barn gjennom bedre ernæring for mor, mer amming og sunnere tilleggskost. Alive & Thrive får midler av Bill & Melinda Gates Foundation samt regjeringene i Canada og Irland. Programmet driftes av FHI 360, som er en frivillig humanitær organisasjon.


Roger Mathisen er internasjonal ernæringsfysiolog, med mastergrad i klinisk ernæring fra Universitetet i Oslo. Han har videreutdanning fra Ulster Universitet, Harvard Business Publishing og London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Han har nærmere 20 års erfaring med arbeid for ikke-statlige organisasjoner, blant annet FN, akademiske institusjoner og privat sektor. Før han startet arbeidet i Alive & Thrive jobbet han som ernæringsfysiolog i UNICEF, i Malawi og Vietnam fra 2004-2014. Her arbeidet han med planlegging, implementering og monitorering av ernæringsprogrammer. Samtidig bidro han ved krisesituasjoner i Afrika og Sørøst Asia.

Forelesningen heter Breastfeeding promotion: Look to South-East Asia

Anne Grøvslien

Anne Grøvslien er leder for Melkebanken ved Oslo Universitetssykehus. Hun har i tillegg i mange år vært medlem av Ammehjelpen. Grøvslien er for tiden engasjert i et prosjekt i India, hvor hovedmålet er å styrke nyfødtomsorgen i offentlig sykehus. Hennes rolle i dette prosjektet er knyttet til etableringen av melkebank og veiledning av mødre.

Grøvslien er styremedlem i den Europeiske melkebankforeningen og har vært opptatt av samarbeid mellom melkebankene i Norge, Europa og nå også India. De utfordringene man møter på tvers av landegrensene har inspirert henne til å studere flerkulturelt helsearbeid.

På konferansen skal hun holde denne forelesningen:

Morsmelkbanker, er det bra eller dårlig for ammingen?
I forelesningen vil hun belyse de ulike modellene som finnes i verden i dag og diskutere:

Hva skal til for at en melkebank skal være et godt supplement til god nyfødt omsorg, og når er det ikke slik? Hva skal til for at en melkebank skal fremme amming både på kort og lang sikt?
 

 Helle Margrethe Meltzer

Forskningssjef
Avdeling for smittevern, miljø og helse
Folkehelseinstituttet

Meltzer er ernæringsfysiolog (Dr.philos) og forskningssjef på Område 2, Folkehelseinstituttet. Hun var i mange år medlem i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Her ledet hun blant annet arbeidet med den store rapporten «Benefit and risk assessment of breastmilk for infant health in Norway» som ble publisert i 2013. På Folkehelseinstituttet er hun dypt involvert i Den norske mor og barn-undersøkelsen og jobber i gråsonen mellom ernæring og toksikologi. Hun leder et norsk biomonitoreringsprogram som har til formål å kartlegge eksponeringen for miljøgifter hos gravide og i mor-far-barn-triader.


Forelesningen “Environmental toxins: Bad news for breastfeeding babies?” vil omhandle ulike miljøgifter vi eksponeres for i dag, effektene av disse, forekomst i morsmelk og konsekvensene av dette for det ammede barnet».

Beate Fossum Løland

Forsker, dr. med.
Nasjonal kompetansetjeneste for amming,
Kvinneklinikken
Oslo Universitetssykehus

Løland er lege, med flere års klinisk erfaring fra indremedisin og hematologi, og forskningsbakgrunn / doktorgrad innen kreft-immunologi. Avhandlingens tittel: Tumor specific immune responses in man. P21 ras oncoproteins as targets for CD4+ and CD8+ T cells.

Hun har arbeidet deltid/fulltid ved NKA siden 2005, med spesiell interesse for helseeffektene av morsmelk for barn og mor.

Forelesningen «Why human milk» vil omhandle noen av mekanismene «bak effektene» og de viktigste helseeffektene av morsmelk for barnet og laktasjon for moren, med fokus på hva vi i dag er nokså sikre på, og hva som er usikre effekter.

Laurence Grummer-Strawn

Technical Officer, Nutrition for Health and Development

World Health Organization

Laurence Grummer-Strawn arbeider i WHOs avdeling for Nutrition for Health and Development. Han tok sin doktorgrad ved Princeton University. Han er epidemiolog og har publisert over 150 vitenskapelige artikler. Laurence Grummer-Strawn er internasjonalt anerkjent for sitt arbeide om vitamin- og mineralmangel, forskning om amming og utvikling av WHOs vekstkurver.

På konferansen skal han snakke om: WHOs future strategies to protect, promote and support breastfeeding.

 

Påmelding

Dersom du har fått nyhetsbrevet videresendt og ønsker å melde deg på kan du gjøre det her: https://iikittzd.mnm.as/s/2462/9499
Nasjonal kompetansetjeneste for amming
Epost: ammesenteret@oslo-universitetssykehus.no