Se webversjon

Nyhetsbrev 4. august 2020

Medlemsmøte i Oslo 19. august


Velkommen til ISACA Norway Chapter medemsmøte!

De siste årene har man sett en trend blant eksterne trusselaktører som målrettet leter og angriper tekniske sårbarheter knyttet til identitet og tilgangstyring. Derfor har vi ikveld dedikert mye tid på tema for å dykke ned i fagområdet sammen med Espen Bago som skal gi oss en god innføring!

Arrangementet avholdes i Matsalen på Vulkan i Oslo. Møtet vil avholdes i henhold til gjeldene retningslinjer til avstand og arrangementer. I kjent stil være mulighet til mat i forkant og nettverking i etterkant av møtet.

16:00-16:45 Velkommen, registrering og servering.
16.45-17.00 Styret informerer.
17.00-17.45 Del 1: Introduksjon til fagområdet Identitet - oppsett og forebyggende arbeid ved Espen Bago (CISM, CRISC), Identitetsrådgiver i Identity Ultra og stiftende medlem av IDPro.org og Identibeer Oslo og København.
17:45-18.00Pause
18.00-18.45 Del 2: Praktisk bruk av identitetsdata - brukervennlighet mot trygghet ved Espen Bago.
18:45-19.00 Pause
19.00-19.45 TBD, TBD
19:45 Diskusjoner og nettverksbygging


Vel møtt!
Påmelding
https://www.deltager.no/isaca_norway_chapter_-_medlemsmote_oslo_19august_19082020#init

Våre støttespillere

Vårt hovedformål er opplæring og videreutvikling av kunnskap og kompetanse blant foreningens medlemmer. Målet nås gjennom å arrangere lokale seminarer og workshops, gjennomføre regelmessige medlemsmøter, og bidra til å fremme og heve synligheten av profesjoner innen IT-revisjon, -kontroll og -sikkerhet i hele Norge.

Ønsker din virksomhet å støtte oss? Se mer om fordelene ved å klikke på lenken nedenfor.
Les mer
https://engage.isaca.org/norwaychapter/stottespillere20191

Følg oss på nett og i sosiale medier