Se webversjon

Nyhetsbrev for idrettsråd i Innlandet idrettskrets

2. oktober 2020

Innledning

Her kommer vårt andre nyhetsbrev til idrettsråd i 2020.
Vår kontaktperson innenfor fagområdene idrettsråd og anlegg er Tom Svellet,
som kan nås på telefon 95186548 eller e-post: tom.svellet@idrettsforbundet.no.
På vår hjemmeside kan dere finne informasjon om oppbygning og innsatsområder,
ansatte, styret, kurs, aktiviteter m.m.
Vi har i tillegg laget en egen side for idrettsråd, hvor dere kan finne ulik informasjon.

Kompetanse og samarbeid

Vi har ønske om å være en kompetanse- og samarbeids-ressurs for våre idrettsråd og
tilbyr ulike aktiviteter, kurs og prosesser.
Dersom ditt idrettsråd ønsker kurs, besøk eller annet samarbeid, vennligst ta kontakt med oss for å gjøre avtale; innlandet@idrettsforbundet.no
Se vår kalender for planlagte kurs og aktiviteter:

Nyvalgt leders hilsen

til idretten

På vårt ekstraordinære kretsting
24. september 2020 ble Inger Lilleby Fløgum valgt til styreleder for kretsen.
Nyvalgt leder takker for tilliten og ser frem til spennende arbeid for idretten.
Les Inger sin hilsen til idretten.
Se vedtak fra kretstinget.

Regionale idrettsrådsmøter høsten 2020

Innlandet idrettskrets og Innlandet fylkeskommune følger opp vårens regionmøter og inviterer nå til idrettsrådsmøter i forbindelse med regional anleggs-utvikling.
Målgruppe for møtene er idrettsråd og kommunale saksbehandlere.
Merk dere dato og sted, invitasjon med påmelding vil bli sendt direkte via e-post.
Les mer

Idrettens time

Vi vil i løpet av høsten 2020 og våren 2021 arrangere "Idrettens time", som er et fora hvor idretten er i dialog med Innlandets kommunestyrer og folkevalgte.
Vi vil ta kontakt med hvert enkelt idrettsråd i forkant av møtene.
Vår kontaktperson er Tom Svellet.

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Vi minner om at idrettsrådene innen
15. november
må foreta fordeling av LAM i Sportsadmin på lik linje med tidligere år.
Norges idrettsforbund vil ved utbetaling av LAM trekke fra det beløpet idrettslagene fikk tidligere i år (forhåndsutbetaling grunnet koronasituasjonen).
Les mer om LAM-ordningen:
Les mer

Nominér deres kandidat til Årets ildsjel

Over hele landet er det tusenvis av frivillige ildsjeler som gjennom hele året legger ned en uvurderlig innsats for sine klubber og utøvere.
Dersom idrettsrådet har forslag til kandidat, vennligst benytt skjemaet på følgende hjemmeside:
Les mer

Endringer i styret?

Det er viktig at idrettsrådene oppdaterer kontaktinformasjon kontinuerlig, slik at vi når frem til rette kontaktpersoner. SportsAdmin er idrettens nasjonale administrative system, og her kan dere bl.a.:
- Oppdatere idrettsrådets kontaktinformasjon
- Oppdatere styre og ledelse
- Sende endringsmeldinger til Brønnøysundregistrene
- Registrere/fordele lokale aktivitetsmidler
Ved spørsmål, kontakt Jørn Skjærvik,
tlf 94164290

Kontaktinformasjon

Innlandet idrettskrets
Kleivbakken9
2618 Lillehammer

Vi er fordelt på to besøksadresser:
Idrettens Hus Lillehammer, Kleivbakken 9, 2618 Lillehammer
Idrettens Hus Ottestad, Løvstadvn. 7, 2312 Ottestad


Tlf: 913 37 000