Se webversjon

Nasjonal kompetansetjeneste for amming

Februar 2021 Nyhetsbrev nr. 1

 Ammeveiledningskurs Trinn III og IV

Nasjonal kompetansetjeneste for amming sitt ammeveiledningskurs
Trinn I-IV arrangeres årlig, med to kursdager vår og to kursdager høst. Disse foregår nå som webinarer. Opptak fra webinarene vil være tilgjengelig i noen dager etter kurset, for de som er påmeldt. Vårens trinn III og IV er tilgjengelig frem til 28/3-2021.

Det er åpent for påmelding for:

Webinar Trinn III og IV, 15. og 16. mars 2021

Før påmelding; les nøye gjennom informasjon, for å unngå problemer med innlogging på webinardagen.

OBS! Dersom påmeldingslenken ikke fungerer fra jobb-pc , forsøk via mobil eller hjemme-pc. Mange sykehus og kommuner har strenge brannmurer som gjør at man ikke får logget inn via deres nettverk.

Mer informasjon/program
 

Diagnostikk og behandling av sopp på/i brystet

Diagnosen sopp på/i brystet kan være vanskelig å stille.

Hvordan stiller man diagnosen? Hvilke andre tilstander kan gi smerter i brystet? Hvordan håndtere en eventuell soppinfeksjon?

NKA har oppdatert informasjon om diagnose og behandling av sopp

Medisinske brystkomplikasjoner NKA
 

Amming og koronavaksine

Ammende kvinner kan ta COVID-19 vaksinen, på lik linje med andre. Det er ikke anbefalt å avbryte ammingen etter vaksinering.

Helsedirektoratets og FHIs anbefaling: Ammande kvinner kan ta vaksinen, på lik linje med andre. Sjølv om effekten til vaksinen hos ammande ikkje er undersøkt, er den medisinske vurderingen at det ikkje er sannsynleg at vaksinering av moren inneberer nokon risiko for barnet. Det tilrås ikkje å avbryte ammingen etter vaksinering. Foreløpig er det berre kvinner som tilhører prioriterte grupper som vil få tilbod om vaksine. Helsenorge.no

Anbefalingen er utarbeidet av Helsedirektoratet og FHI, i samarbeid med NKA. Den er basert på WHOs Interim recommendations for use of the Pfizer–BioNTech COVID-19 vaccine, BNT162b2, under Emergency Use Listing (08.01.21)

 

Amming i Norge og andre høyinntektsland

Andelen barn som ammes det første leveåret er høyere i Norge enn i mange andre høyinntektsland, mens andelen som fullammes til 6 måneder er lavere.

Dette viser en ny studie av Julina S. Vaz og medarbeidere som har kartlagt ammeforekomst og trender i amming i 51 av alle 82 høy-inntektsland,
-mange land mangler ammestatistikk. Norge er et av landene med den høyeste forekomsten av fullamming ved 3 måneders alder, men ved 6 måneders alder er den blant de laveste nivåene. Norge var også blant mindretallet av landene som har hatt en nedadgående trend i fullamming. Den norske landsomfattende SPEDKOST 3 viste at den største nedgangen i fullamming skjedde fra 3 måneders til 4 måneders alder, da sank andelen fra 68% til kun 39% (se figur). Vaz og medarbeider konkluderer med at det er behov for økt innsats for å fremme amming i høyinntekstland og bedre systemer for overvåking av utviklingen.

Referanse:
Vaz et al. Monitoring breastfeeding indicators in high‐income countries: Levels, trends and challenges. Matern Child Nutr 2021, 6. Januar.

Les også: Kronikk Tidsskriftet: Fordel med fullamming til seks måneder

 

Covid-19 og tilgjengelighet NKA

På grunn av nåværende Covid-19 situasjon, jobber vi hovedsakelig hjemmefra. Vi er derfor lite tilgjengelige pr. telefon. Kontakt oppnås via e-post: ammesenteret@oslo-universitetssykehus.no

 

Andre ammekonferanser

Nordisk ammekonferanse 2021 - Island

Nordisk ammekonferanse arrangeres med jevne mellomrom. Nå er det Islands tur å være vertskap. Hold av datoene 23. og 24. september 2021.

Nordisk ammekonferanse 2021
 

Dersom du har fått nyhetsbrevet videresendt og ønsker å melde deg på kan du gjøre det her:

Påmelding Nyhetsbrev
Nasjonal kompetansetjeneste for amming
Epost: ammesenteret@oslo-universitetssykehus.no