Se webversjon

Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA)

September 2020 Nyhetsbrev nr 4

Nyhetsbrevet retter seg mot alt helsepersonell som arbeider med amming og morsmelk. Videresend gjerne brevet og lenke for påmelding til de du tror kan ha interesse av dette. Nyhetsbrev - påmelding

 

Ammeveiledningskurs Trinn I-IV 
 Alle høstens kurs endres til webinarer


Det har kommet nye føringer for møte- og kursvirksomhet ved flere av landets kommuner og helseforetak. Dette innebærer innskjerpinger for reise-og kursdeltakelse.

Vi endrer derfor planlagte kurs til webinarer.
Dette gjelder:
Trinn III & IV, 12. og 13. oktober 2020
og
Trinn I & II, 23. og 24. november 2020.

Til deg som allerede er påmeldt: Les evt. mer på NKAs nettside. Du vil også motta en e-post med informasjon.

Webinarløsningen åpner mulighet for at flere kan delta:
Ønsker du å melde deg på, les mer på NKAs nettside

 

Mor-barn-vennlig standard
Re-evaluering av sykehusenes føde-barsel avdelinger


Mødre forløst med keisersnitt utgjør en sårbar gruppe. Mor-barn-vennlig standard (MBVS) i sykehusene innebærer at også disse kvinnene skal ha oppfølging i tråd med Ti trinn for vellykket amming

I oktober 2020 skal Nasjonal kompetansetjeneste for amming gjennomføre re-evaluering av sykehusene. Spørreundersøkelsen blant mødre, som inngår i re-evalueringen, er for første gang kun rettet mot keisersnittforløste. Personalets registrering av amming og bruk av morsmelkerstatning gjelder kun for sectioforløste barn. Reevalueringen vil også omfatte et digitalt spørreskjema til personalet. Dette vil omhandle deres veiledningskompetanse og kunnskap om morsmelk/amming. 
Mer informasjon til avdelingene vil komme i løpet av september 2020.

 

Helgelandssykehuset Mo i Rana evaluert for første gang
Vi gratulerer Helgelandssykehuset Mo i Rana med godkjenning som et Mor-barn-vennlig sykehus! De har deltatt i et pilotprosjekt for elektronisk evaluering, der også personalet har vært med på å svare digitalt på sentrale spørsmål som omhandler deres kunnskaper om amming og WHO koden.

 

Oppdatert klinisk skriv om sår/sprekker på brystknopp


Ved sår/sprekker på brystknopp vet man at korrigering av sugetak/ammeteknikk er avgjørende for tilheling. Samtidig må sårene vurderes og behandles.

Hva vet du om lufttørking? Salver? Bandasjer? Hva anbefales i dag, ut fra kunnskapsbasert praksis?

NKA har i samarbeid med hudavdelingen, OUS, oppdatert informasjon:

Klinisk vurdering og håndtering av sår i forbindelsen med amming

 
Nasjonal kompetansetjeneste for amming
Epost: ammesenteret@oslo-universitetssykehus.no