Se webversjon

Nasjonal kompetansetjeneste for amming

Mars 2018 Nyhetsbrev nr. 4

Nyhetsbrevet retter seg mot alt helsepersonell som arbeider med amming og morsmelk. Vi vil blant annet formidle nye forskningsfunn og belyse aktuelle problemstillinger. I tillegg vil vi annonsere utdanning, kurs og konferanser. Videresend gjerne brevet og lenke til påmelding til de du tror kan ha interesse av dette.

Ammehjelpens fagseminar
Fremdeles noen ledige plasser!


Ammehjelpen har vært den viktigste drivkraften for å fremme og støtte amming i Norge siden 1968. Denne mor-til-mor organisasjonen får over 40.000 henvendelser fra mødre i året.

Hvert år arrangeres Ammehjelpens fagseminar.

Når: Fredag 13. April 2018

Hvor: Thon Vika Hotell Oslo

Hvem: Helsepersonell, Ammehjelpere og alle andre interesserte

Påmelding:

Frist: 1.april 2018

Betale med kort: klikk her

Betale med faktura: klikk her

Ammeveilederutdanning ved Høgskolen i Innlandet


Nytt løp for videreutdanningen


Nye nasjonale regelverk for opptak ved høgskole

Nasjonal kompetansetjeneste for amming har siden 2003 tilbudt Videreutdanning i ammeveiledning (20 studiepoeng) i samarbeid med Høgskolen i Innlandet. Videreutdanningen bygger på en bachelorgrad eller tilsvarende. Tidligere har hjelpe- og barnepleiere med realkompetanse kunnet søke denne videreutdanning. Kunnskapsdepartementet har nå gjort endringer i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). De nye opptakskravene gjøre at man ikke lenger kan ta videreutdanning kun med realkompetanse.  Dette er dessverre ikke noe vi har innflytelse på.

Endringer i Videreutdanning i ammeveiledning

Nasjonal kompetansetjeneste for amming og Høgskolen i Innlandet har imidlertid laget et eget kurs (KiA) for barne- og hjelpepleiere.


Faginnholdet er det samme for både videreutdanningen (ViA) og kurset (KiA). Forskjellen er at hjelpe- og barnepleiere ikke får studiepoeng. De skriver, på lik linje med Via studentene, en fordypningsoppgave. Denne er en forutsetning for å få kursbevis. Istedenfor sensur får de tilbakemelding og godkjenning fra faglærer.


Studentene på Videreutdanning i ammeveiledning (ViA) og deltakerne på Kurs i ammeveiledning (KiA) følger den samme undervisningen og har de samme obligatoriske arbeidskravene. Vi vil redegjøre for dette spesifikt i kursbeviset til kursdeltakerne slik at dette kan ligge til grunn ved f.eks. lønnsforhandlinger.Informasjon og påmelding:VIdereutdanning i ammeveiledning
Kurs i ammeveiledning
 
 

Forrige nyhetsbrev


Ønsker du å lese våre tidligere nyhetsbrev finner du disse på vår nettside:

Nyhetsbrev

Påmelding

Dersom du har fått nyhetsbrevet videresendt og ønsker å melde deg på kan du gjøre det her 
Nasjonal kompetansetjeneste for amming
Epost: ammesenteret@oslo-universitetssykehus.no