Se webversjon

Nyhetsbrev Idrettslag

 

Norges idrettsforbund innfører et felles medlemssystem for alle idrettslag

Idrettsstyret i Norges idrettsforbund vedtok på sitt styremøte 13. og 14. desember 2018 å etablere et felles medlemssystem for norsk idrett innen 1. januar 2020 for å sikre eierskap, kvalitet og kontroll over egne medlemsdata. Avgjørelsen får konsekvenser for alle idrettslag som i dag ikke bruker NIFs løsninger.


Norges idrettsforbund har fått klar beskjed fra Kulturdepartementet om at vi må sikre at all rapportering og fordeling av midler må være basert på identifiserbare medlemmer og aktive, og Kulturdepartementet har gitt beskjed om at dette må på plass så raskt som mulig.

Hvorfor et felles medlemssystem?
Norsk idrett må sikre kvalitet og eierskap til egne medlemsdata, forenkle hverdagen for idrettslag og sikre finansiering av norsk idrett.

Et felles medlemssystem vil:

1. Sørge for effektive arbeidsprosesser i norsk idrett, god håndtering av personopplysninger og at verdien av medlemsbasen blir brukt til å finansiere norsk idrett i fremtiden.

2. Sikre at norsk idrett vil klare å få kvalitet i medlemsdataene som grunnlag for rapportering, analyse, fordeling av midler og kunne kommunisere på en effektiv måte med medlemmer og tillitsvalgte innenfor norsk idrett.

Samme database
Dette innebærer at NIF må sikre at alle medlemmer og tillitsvalgte blir oppdatert i samme database, blir verifisert med fødselsnummer og at løsningen bruker samme definisjoner med hensyn til hvem som er medlem og tillitsvalgt.

- Norges idrettsforbund har i dag 10787 idrettslag og av disse er det 5737 idrettslag som benytter idrettens medlemssystem KlubbAdmin, mens de resterende fordeler seg på 12 ulike medlemssystemer. Mange av de godkjente tredjepartsløsningene har pr i dag ikke tilfredsstillende integrasjoner mot idrettens sentrale database. Dette gjelder både kvalitet på data og frekvens på oppdatering. I tillegg til de godkjente løsningene, har vi per nå registrert at det er ytterligere fem leverandører som ønsker integrasjon, sier Pål Kristen Rønnevik, leder av modernisering og digitalisering i Norges idrettsforbund.

Les hele pressemeldingen fra NIF

Spørsmål og svar
Norges idrettsforbund har listet opp en rekke spørsmål og svar om hva et felles medlemssystem vil bety for ditt idrettslag og prosessen videre mot 1. januar 2020 hvor et felles medlemssystem i norsk idrett skal være på plass.

Spørsmål og svar

 

Idrettens Support

Ta kontakt med NIF IT Support dersom dere trenger teknisk hjelp. Support kan treffes på tlf. 21029090 åpningstiden Mandag - Torsdag kl. 08:00 - 19:00 Fredag kl, 08:00 - 15:30, eller på e-post support@idrettsforbundet.no.
KONTAKT OSS
 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

 
Besøksadresse
Sognsveien 73, 0854 Oslo

Postadresse
0840 Oslo

Tlf: + 47 21 02 90 00
E-post: nif-post@idrettsforbundet.no