Se webversjon

Nyhetsbrev til Innlandsidretten

20. mai 2020

Regjeringen vil åpne for mer barne- og ungdomsidrett
fra
15. juni

Regjeringen ønsker å åpne opp for mer normal idrettsaktivitet for barn og ungdom i løpet av juni. - Dette er nok en gledens dag og en ny milepæl for den gradvise og kontrollerte gjenåpningen av barne- og ungdomsidretten i Norge. Jeg opplever at kulturminister Abid Raja og norsk idrett har et felles mål om å komme i gang med barne- og ungdomsidretten så snart dette er mulig, sier idrettspresident Berit Kjøll.
Les mer

Smittevernveileder og koronavettregler

I forbindelse med en gradvis og kontrollert gjenåpning av idretten, har Helsemyndighetene, i dialog med norsk idrett, utarbeidet en ny felles smittevernveileder.
I veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19.
Se smittevernveileder, informasjonsmateriell og koronavettregler for para- og allidrett under.

Smittevernveileder

Smittevernveilederen klargjør hvordan idrettslag kan utøve idrettslig aktivitet innenfor gjeldende smitteverns-bestemmelser.
Les mer

Informasjonsmateriell

Informasjonsmateriell til idrettslag.
Disse fem smittevernrådene er enkle, men likevel enormt viktige
Les mer

Paraidrett

Tilleggsanbefalinger ved oppstart av trening for utviklingshemmede
Les mer

Allidrett

Tilleggsanbefalinger ved oppstart av Allidrett for barn og ungdom
Les mer

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Etter høringsinnspill fra idrettsrådene har NIF besluttet å utbetale idrettslagene 66 prosent
av beløpet idrettslaget mottok i 2019, men unntak for de idrettslag som ikke har aktivitet eller ikke har gjennomført årets medlemsregistrering.
Utbetalingen gjøres direkte fra NIF til idrettslagene i nær framtid.
Idrettsrådene skal fastsette tildelingskriterier for fordelingen ut fra KUDs kriterier/NIFs krav og anbefalinger/lokale forhold, og etter 15. august fordele hele LAM-potten på vanlig måte som tidligere år. Da vil eventuelle skjevheter fra den raske utbetalingen kunne rettes opp.

WEBkurs i Klubbadmin

Vi tilbyr følgende WEBkurs i Klubbadmin
- Klubbadmin medlemshåndtering 25. mai
- Klubbadmin fakturering 26. mai.
Klikk på vår kalender for mer informasjon.
Kalender

Registrering økonomiske konsekvenser

Idrettslag kan/bør fortsatt registrere aktivitets-messige og økonomiske konsekvenser forårsaket av koronasituasjonen.
Les mer

Kontaktinformasjon

Innlandet idrettskrets
Kleivbakken9
2618 Lillehammer

Vi er fordelt på to besøksadresser:
Idrettens Hus Lillehammer, Kleivbakken 9, 2618 Lillehammer
Idrettens Hus Ottestad, Løvstadvn. 7, 2312 Ottestad


Tlf: 913 37 000