Se webversjon

Nasjonal kompetansetjeneste for amming

Mars 2020 Nyhetsbrev nr 2 - KORONA informasjon

Nyhetsbrevet retter seg mot alt helsepersonell som arbeider med amming og morsmelk. Videresend gjerne brevet og lenke til påmelding til de du tror kan ha interesse av dette. Nyhetsbrev - påmelding

 

Amming og korona
Informasjon til helsepersonell


Nasjonal kompetansetjeneste for amming har i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Norsk barnelegeforening utarbeidet en anbefaling om amming og COVID-19 for helsepersonell. Dokumentet vil bli gjenstand for fortløpende revisjon når kunnskapsgrunnlaget endres.


Råd om amming og COVID-19

 

Informasjon til mødre om amming og korona

Helsenorge.no


Helsedirektoratet har lagt ut informasjon til foreldre om amming og korona på Helsenorge.no.

Denne informasjonen er basert på veiledningen for helsetjenesten (ovenfor) utarbeidet av Helsedirektoratet, FHI og NKA.

Råd om korona til gravide og ammende

 

E-læring
Ti trinn for vellykket amming

E-læringskurset Ti trinn for vellykket amming er relevant for alt helsepersonell som gir ammeveiledning. Målsettingen er å sikre grunnleggende oppdatert kunnskap om Ti trinn for vellykket amming og er basert på WHO/UNICEFs kunnskapsgjennomgang og oppdatering 2017 og 2018.

Kurset er utviklet av Akershus universitetssykehus og Vestre Viken HF i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for amming.

Kurset består av en opplæringsmodul og en avsluttende test:

Opplæringsmodul

Test

Nasjonal kompetansetjeneste for amming
Epost: ammesenteret@oslo-universitetssykehus.no