Se webversjon

Nyhetsbrev Innlandet idrettskrets

30. januar 2020

Velkommen til Innlandet idrettskrets

1. januar 2020 ble Hedmark og Oppland idrettskretser til Innlandet idrettskrets.
Den nye idrettskretsen omfatter i dag 47 særkretser/regioner og 46 idrettsråd som organiserer 740 idrettslag og ca 157 000 medlemskap.
Vårt viktigste mandat er å være en kompetanseressurs for alle idrettslag,
idrettsråd og samarbeidspartnere.
Innlandet idrettskrets vil bestå av 9 ansatte med ulike fagområder.
For informasjon om ansatte og arbeidsområder, klikk her.
For informasjon om styret, klikk her.

Vi vil fremdeles ha to kontorer med følgende besøksadresser:
Idrettens Hus Lillehammer, Kleivbakken 9, 2618 Lillehammer
Idrettens Hus Ottestad, Løvstadvn. 7, 2312 Ottestad

Vi har fått ny kontaktinformasjon:
Telefon: 913 37 000

Årsmøter

Nå er vi inne i tiden for årsmøter.
Alle idrettslag må avholde sitt årsmøte innen utgangen av mars og alle idrettsråd må avholde sitt årsmøte innen utgangen av juni.
Norges idrettsforbund har laget en samleside med tips til gjennomføring av årsmøter, hvor dere finner nyttig informasjon og maler.
Les mer

Lovendringer

På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke lovendringer, som påvirker alle organisasjonsledd i idretten.
Idrettslagenes og idrettsrådenes styre må sørge for å ha en oppdatert lov som er i samsvar med de nye lovnormene.
Andre lovendringer, derimot, må vedtas av idrettslagets årsmøte.
Les mer

Støtte + tilskuddsordninger for idrettslag 2020

Norges idrettsforbund har samlet alle frister for de ulike støtte- og tilskuddsordninger som er gunstige for idrettslag for 2020.
Les mer

Idrettslag har mottatt 376,2 millioner i Grasrotandel 2019

Idrettslag har mottatt 376,2 millioner fra Grasrotandelen i 2019.
For idrettslag i Innlandet utgjør grasrotandelen 33,3 millioner!
Les mer

Aktivitetslederkurs barneidrett

Innlandet idrettskrets inviterer til aktivitetslederkurs for alle som trener, eller ønsker å trene barn i alder 6-12 år på Slåstad Samfunnshus den 14. og 15. februar. Aktivitetslederkurset går på tvers av idretter og gir deg praktiske tips til aktiviteter slik at barna opplever mestring og glede
Les mer

Valgkomitéens arbeid

Valgkomitéens arbeid er avgjørende for idrettslagets fremtid.
Vi kan nå tilby kurs som gir valgkomitéen
og styret innsikt og bevisstgjøring i valg-komitéens rolle og vi tilbyr verktøy/maler
for systematisering og gjennomføring av arbeidet.
Les mer
 
 

Våre kurstilbud

Vi har ønske om å være en kompetanseressurs for våre samarbeidspartnere
og tilbyr ulike aktiviteter, kurs og prosesser.
Vi vil i februar måned ha et stort fokus på tre viktige kurs:

Årsmøtekurs

Hvordan planlegge og gjennomføre årsmøtet i Idrettslaget, i henhold til Idrettens Lov?
Les mer

Valgkomitekurs

Gi valgkomitéen og styret innsikt i valgkomitéens rolle, samt tilby verktøy/maler for systematisering og gjennomføring av arbeidet.
Les mer

KlubbAdminkurs

Hvordan benytte idrettens eget medlemssystem KlubbAdmin til medlemshåndtering og fakturering.
Les mer
Se vår kalender for planlagte kurs:

Kommende aktiviteter paraidrett:

Ledsagerkurs

Hamar, 13. februar
Les mer

Rullestolrugby

Biri, 22. februar
Les mer

Tilrettelegging

Vågå, 11. mars
Les mer
Se vår kalender for planlagte aktiviteter:

Regionale idrettsrådsmøter

Innlandet idrettskrets og Innlandet fylkeskommune inviterer til idrettsrådsmøter i forbindelse med regional anleggs-utvikling. Målgruppe for møtene er idrettsråd og kommuner.
Les mer for tid og sted:
Les mer

Kontaktinformasjon

Innlandet idrettskrets
Kleivbakken9
2618 Lillehammer

Vi er fordelt på to besøksadresser:
Idrettens Hus Lillehammer, Kleivbakken 9, 2618 Lillehammer
Idrettens Hus Ottestad, Løvstadvn. 7, 2312 Ottestad


Tlf: 913 37 000