Se webversjon

Januar 2020


NYTT FRA NAPPStore endringer i NAPP

Siden sommeren 2018 har det skjedd store endringer i NAPP. Overlege Øyvind Urnes som bygget opp og ledet NAPP helt siden starten i 2012, sluttet i tjenesten 1.juli 2018. Det var mange som deltok i hans avslutning, både ledere, kollegaer og brukere hadde mye å takke ham for! Like etterpå sluttet også Christian Schlüter som også hadde arbeidet i NAPP siden starten. Vi takker ham for stor innsats! De tre gjenværende, Psykologspesialist Kristoffer Walter, psykolog Espen Folmo og informasjonskonsulent Martin Siewartz Nielsen, alle i delte stillinger, gjorde en stor innsats for å drive NAPP videre høsten 2018 og spesielt gjennomføre personlighetsdagene med «Stigma dagen», arrangement ved Psykologisk institutt, Litteraturhuset og Personlighetskonferansen i november 2018 med besøk av professor Carla Sharp fra Houston, Texas.

Januar 2019 startet en ny periode i NAPP. Da tok jeg, Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs, psykiater, over som leder av NAPP, og psykologspesialist Kjetil Bremer kom tilbake til NAPP. Allerede i midten av januar hadde vi strategiseminar. Vi inviterte med oss våre nærmeste samarbeidspartnere; Personlighetspoliklinikken på Ullevål, Nettverk for personlighetsfokuserte behandlingsenheter i Norge, og forskergruppen Personlighetspsykiatri. Sammen la vi planer for kursen videre. I februar ble dette forslaget drøftet både i møte med ekspertrådet, brukere fra ulike landsdeler, og med vår nasjonale referansegruppe, bestående av fagpersoner fra de fem helseregionene.


Vi ser frem til et nytt spennende år i NAPP og gleder oss til å møte mange av dere på kurs og konferanser!

Les mer om endringer og veien videre

Personlighetskonferansen 2019: fellesfaktorer og kasusformulering

Tema for fjorårets konferanse i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) var fellesfaktorer og kasusformulering.

Over 220 deltakere kom hver av dagene da årets Personlighetskonferanse ble gjennomført 29. og 30. november i Oslo. Konferansen var for første gang på flere år fulltegnet flere uker før påmeldingsfristen og det var helt klart at temaene engasjerte publikum.


På våre nettsider finner du video fra flere av foredragene, en oppsummering av konferansen og enkelte powerpointpresentasjoner

Les mer

Sult, uro og andre reiser - En samtale med Finn Skårderud

Som avslutning av Personlighetspsykiatri-konferansen 2019, inviterte NAPP til en samtale på Litteraturhuset i Oslo mellom psykiater og professor Finn Skårderud og psykologspesialist Eivind Normann-Eide om Knut Hamsuns Sult.
Les mer

Ny doktorgrad: En kvalitativ studie av unges personlige erfaringer med selvskading

Line Indrevoll Stänicke disputerte 20.12. om selvskading hos ungdom med avhandlingen "The punished self, the unknown self, and the harmed self - towards a more nuanced understanding of self-harm in adolescence". Psykologisk institutt skriver i pressemeldingen: Ungdommene i denne studien beskriver at de fikk ideen om å skade seg fra venner som har prøvd det samme, men også fra sosiale medier.Ved å skade seg orker de det vanskelige i livet. Derfor er mange ambivalente til behandling og ønsker ikke å slutte med å skade seg. Mange verdsetter terapeutiske samtaler der de kan dele og utforske vanskelige situasjoner som ender med selvskading. Samtidig fremhever de at de ønsker støtte til å finne ut selv hva som hjelper dem til å slutte.

Les mer

Hvordan oppleves det innenfra?

Ny norsk, kvalitativ forskning der pasienter blir dybdeintervjuet - bringer økt forståelse og kunnskap om personlighetsproblemer og lidelse.

Ved Sørlandet sykehuset i Arendal har Kristine Dahl Sørensen intervjuet pasienter med Unnvikende personlighetsforstyrrelse.


I 2019 har hun publisert to artikler; hvordan de oppfatter sin egen situasjon og lidelse i «Struggling to be a person: Lived experience of avoidant personality disorder» og om hvordan de opplever det å være i terapi «Lived Experience of Treatment for Avoidant Personality Disorder: Searching for Courage to Be».

Les mer

Nytt prosjekt: Extreme Challenges

Prosjekt Ekstrem selvskading er en nasjonal kartleggingsstudie sprunget ut av et behov som gradvis har vokst frem på landsbasis. En heterogen gruppe pasienter som er innlagt hyppig og/eller lenge på akuttpsykiatriske poster grunnet høy risiko for alvorlig selvskading er en utfordring både for pasientene og behandlingsapparatet, og utløser bekymring hos pasienter, familie og helseapparatet. Engelsk tittel på prosjektet er «Extreme challenges».


En nasjonal prosjektgruppe, ledet av Elfrida Kvarstein, med Tuva Langjord som PhD-student, ønsker å undersøke og kartlegge disse pasientenes psykopatologi, personlighetsmessige fungering, og hvordan helsevesenet samarbeider om og behandler disse pasientene. 10 helseforetak er per i dag aktivt med i datainnsamlingen som begynte i oktober 2019. NAPP var initiativtager til prosjektet, som har fått støtte fra Stiftelsen Dam.

Les mer

Dagbladet

"Ny behandling gir optimisme"

"Personlighetsforstyrrelser med emosjonell ustabilitet og selvdestruktivitet har vært ansett som vanskelige å behandle. De siste åra er det utviklet virksomme behandlinger som det er begrenset tilgang til i Norge."

Les innlegget i Dagbladet hvor NAPP-leder Ingeborg er medforfatter.

Les debattinnlegget her
Kurs i SCID-5 PF

Nytt SCID-kurs i februar!

6. og 7. februar holder vi kurs i SCID-5 PF på Ullevål sykehus. Vi merker stor økning i antall forespørsler om SCID-kurs etter lanseringen av norsk protokoll i 2019. Ta kontakt hvis du ønsker å få et kurs på din arbeidsplass i løpet av 2020.


  • Når: 6. og 7. februar 2020
  • Sted: Ullevål sykehus. Lokale blir annonsert senere.
  • Tid: 9:00 - 15.30 begge dager
  • Kurset er godkjent av Norske Psykologforening og Den Norske Legeforening.
  • Pris: 1500kr.
  • Bindende fortløpende påmelding.

Mer informasjon og påmelding

www.personlighetspsykiatri.no

Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
Powered by Make