Se webversjon

Bekkestua nord

Det nye Bekkestua nord vil få en tydelig byidentitet med nye grøntområder, torg og flere møteplasser.
Les mer

Bekkestua sør

Bærekraftig og klimaklok utvikling av boliger på Bekkestua sør.
Les mer

Kleivveien nord

Et nytt grøntområder som er tilgjengelig for alle i Kleivveien nord.
Les mer

Meld deg på nyhetsbrevet

Bekkestua er i utvikling. Bærum kommune ønsker å informere innbyggere og andre jevnlig om hva som skjer, høringer og medvirkning. Meld deg på vårt nye nyhetsbrev!
Neste nyhetsbrev kommer 17. august.
Meld deg på her

Ballerud

Planen for et nærmiljøsenter på Ballerud legger opp til en barneskole med fire paralleller, flerbrukshall og barnehage for 150 barn.
Klikk her

Nadderud idrettspark

I tillegg til ny fotballstadion skal det bygges tennishall, skatepark og et område for uorganisert aktivitet.
Klikk her

Nabokontakt for Bekkestua

For å sikre at innbyggerne får god informasjon om utviklingen på Bekkestua, har Bærum kommune etablert en nabokontakt.
Les mer