Se webversjon

Nr. 2
juni 2017


NYTT FRA NAPPFølelser - emotions

Dette nyhetsbrevet er preget av artikler om følelser. Først er det PhD avhandlingen til Personlighetspoliklinikk leder Merete Selsbakk Johansen. Merete går grundig til verks, når hun skildrer sine funn, teorier og interesser for hvilke følelser som skaper utfordringer for pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelser og pasienter med engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelser. Denne artikkelen er vel verdt å få med seg.

Videre har Erfaringskonsulent Monika Sørensen skrevet om det å ikke ha ord for sine følelser, og de blir til destruktiv handlinger i stedet for. Utrolig godt skrevet av Monika, og det er nok mange som kjenner seg igjen i hennes beskrivelse og utfordringer.

Erfaringskonsulent Jurgen Decker har skrevet om det å ha for lite følelser. Det å ha hatt en traumatisk barndom, som har skapt vansker med å kunne vise sine ekte følelser ovenfor andre. Om hvilke utfordringer dette skaper for en som ikke våger å vise sine følelser, for de som han egentlig bryr seg om.

Anita Johanna Tørmoen fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebyggning (NSSF) disputerte 8. mars med sitt arbeid "Self-Harm among Adolescents: From Identification to Tailored Treatment". Les mer om hennes avhandling, og hva de gjør i Danmark med behandling av ungdommer med borderline.

Den årlige Personlighetspsykiatrikonferansen går av stabelen torsdagen 30. november og fredagen 1. desember på Scandic Hotell St Olavs plass i Oslo. Temaet denne gangen er personlighetsproblemer, og ikke personlighetsforstyrrelse . Mange dyktige foredragsholdere, og en overraskelse ligger på lur.


God fornøyelse!

Les mer om følelser

Affektbevissthet og mentaliseringsevne hos pasienter med personlighetsforstyrrelse

Leder for Personlighetspoliklinikken, Seksjon for Personlighetspsykiatri ved Oslo universitetssykehus, Merete Selsbakk Johansen forsvarte sin avhandling «Affect consciousness, reflective functioning, and assessment of primary emotions in patients with personality disorders» for graden PhD den 17. januar 2017.


Her vil du lese om affektbevissthet og metaliseringsevne hos pasienter med personlighetsforstyrrelse. Merete beskriver hvilken betydning følelser har på godt og vondt. Samt hva som kan være utfordrende for pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og for pasienter med engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse.

Les mer

Når ord ikke kan sies, og følelser blir adferd

Ekspertrådsmedlem Monika Sørensen skriver et åpenhjertelig innlegg om hvordan følelser noen ganger kan mangle ord, og heller blir til dysfunksjonell adferd. Hvordan følelser, blir til dysfunksjonell adferd kan du lese mer om i innlegget til Monika.
Les mer

Viser ikke følelser

Ekspertrådsmedlem Jurgen Decker skriver om hvordan en traumatisk barndom, kan påvirke redselen for å vise følelser for de som betyr noe. Redselen for at følelsene skal bli brukt imot en i etterkant, gjør at det legges lokk på følelsene. Hvilke konsekvenser dette får i voksen alder, kan du lese om i innlegget til Jurgen.
Les mer

Skreddersydd behandling for ungdommer med borderlinetrekk og -personlighetsforstyrrelse

I forrige nyhetsbrev skrev vi om det viktige doktorarbeidet til Hans Ole Korsgaard hvor han påviste at det var fullt mulig å kartlegge personlighetsforstyrrelser hos ungdommer på BUP. Derfor er det gledelig at Anita Johanna Tørmoen ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og – forebygging (NSSF) disputerte 8. mars med sitt arbeid Self-Harm among Adolescents: From Identification to Tailored Treatment. I Danmark foregår det mentalisertgruppeterapi for ungdommer med borderlinetrekk.

Les mer

NY utgave av Personlighetspsykiatri boken

Ny utgave av Personlighetspsykiatri boken, som er skrevet av Sigmund Karterud, Theresa Wilberg og Øyvind Urnes.
Les mer

Personlighetspsykiatrikonferansen 2017

30. november og 1. desember, vil den årlige Personlighetspsykiatrikonferanse være. Sett av datoene, for årets Personlighetspsykiatrikonferanse er verdt å få med seg.

Årets tema er "Forståelse og behandling av kliniske personlighetsproblemer".

Mer om konferansen

Kurs Høsten 2017


NAPP arrangerer kurs, her finner du oversikt over kursene som går våren 2017. Oversikten over kurs, seminar og den årlige Personlighetspsykiatrikonferansen vil bli annonsert på vår hjemmeside over NAPP arrangementer.


  • Differensialdiagnostikk kurs
  • Ønsker du å at dine kollegaer skal få NAPP teamet til dere, for å holde et Differensialdiagnostikk kurs hos dere?
  • NAPP kan tilby å komme til et behandlingssted, for å avholdet kurset høsten 2017.
  • Første mann til mølla!
  • Send din forespørsel til napp@ous-hf.no.Mer om kurs under arrangment

www.personlighetspsykiatri.no

Meld av
Powered by Make Newsmail