Se webversjon

Nasjonal kompetansetjeneste for amming

November 2016 Nyhetsbrev nr. 5 

Nyhetsbrev fra Nasjonal kompetansetjeneste for amming

Nyhetsbrevet retter seg mot alt helsepersonell som arbeider med amming og morsmelk. Vi vil blant annet formidle nye forskningsfunn og belyse aktuelle problemstillinger. I tillegg vil vi annonsere utdanning, kurs og konferanser. Videresend gjerne brevet og lenke til påmelding til de du tror kan ha interesse av dette.

 

 Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) har fått nye nettsiderDe offentlige sykehusene i Norge har fått nye nettsider. Oslo universitetssykehus lanserte sine nye nettsider på felles nasjonal plattform 1. november 2016. Som en følge av dette har også Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) fått nye sider.

NKAs kliniske skriv er blitt revidert i forbindelse med dette.


Oppbyggingen av nettsiden er annerledes enn tidligere. Gjør dere kjent med det nye designet. Send gjerne mail om det er noe som ikke fungerer.
xaiaas@ous-hf.no

Lenke til nettsiden er:

www.ammesenteret.no

 


Nordisk ammekonferanse

 30.-31. mars 2017

Hovedprogrammet for konferansen er nå ferdig og vi er ved å ferdigstille programmet for innsendte bidrag. Følg med på hjemmesiden for stadige oppdateringer. Det er fortsatt mulig å sende inn abstracts til poster presentasjoner, se detaljer på hjemmesiden: www.nordicbf-2017.science

Early Bird påmeldingen har blitt forlenget til 1/1-2017. Meld deg på tidlig for å få best pris:

Deltakeravgift, 2 dager inkl. lunsj begge dager, kaffe/te og pausemat samt mottakelse på Oslo Rådhus:
Early bird, ved påmelding FØR 1/1-2017:

Full pris:   2950 NOK
Studenter:  2650 NOK

Påmelding ETTER 1/1-2017:
Full pris:   3250 NOK
Studenter: 2950 NOK

Klikk på linken for registrering og betaling:
https://www.participant.no/nordicbf-2017 


I hvert nyhetsbrev frem til konferansestart vil vi presentere noen av foreleserne på konferansen:

Presentasjon av Roger Mathisen, foreleser på

7. Nordiske ammekonferanse

Roger Mathisen er leder for Alive & Thrive programmet i Sørøst Asia, inkludert Kambodsja, Indonesia, Laos, Myanmar, Thailand, Timor Leste, Viet Nam og Filippinene. Alive & Thrive initiativet redder liv, forebygger sykdom, fremmer sunn vekst og utvikling for barn gjennom bedre ernæring for mor, mer amming og sunnere tilleggskost. Alive & Thrive  får midler av Bill & Melinda Gates Foundation samt regjeringene i Canada og Irland. Programmet driftes av FHI 360, som er en frivillig humanitær organisasjon.

Roger Mathisen er internasjonal ernæringsfysiolog, med mastergrad i klinisk ernæring fra Universitetet i Oslo. Han har videreutdanning fra Ulster Universitet, Harvard Business Publishing og London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Han har nærmere 20 års erfaring med arbeid for ikke-statlige organisasjoner, blant annet FN, akademiske institusjoner og privat sektor. Før han startet arbeidet i Alive & Thrive jobbet han som ernæringsfysiolog i UNICEF, i Malawi og Vietnam fra 2004-2014. Her arbeidet han med planlegging, implementering og monitorering av ernæringsprogrammer. Samtidig bidro han ved krisesituasjoner i Afrika og Sørøst Asia.

Presentasjon av Laurence Grummer-Strawn, foreleser på

7. Nordiske ammekonferanse

Technical Officer, Nutrition for Health and Development
World Health Organization

Laurence Grummer-Strawn arbeider i WHOs avdeling for Nutrition for Health and Development. Han tok sin doktorgrad ved Princeton University. Han er epidemiolog og har publisert over 150 vitenskapelige artikler. Laurence Grummer-Strawn er internasjonalt anerkjent for sitt arbeide om vitamin- og mineralmangel, forskning om amming og utvikling av WHOs vekstkurver.

 

 Kliniske problemstillinger

Klipping av stramt tungebånd ved ammeproblemer?

Vi kjenner ikke forekomsten av stramt tungebånd hos spedbarn i Norge og hvilken andel av disse som evt. har ammeproblemer. Canadian Pediatric Society utarbeidet i 2015 anbefaling om klipping av tungebånd ved ammeproblemer. De oppga et estimat for forekomsten av stramt tungebånd til å være mellom 4.2% og 10.7%. Også National Institute for Health and Care Excellence (NICE) har utarbeidet en prosedyre for klipping av stramt tungebånd ved ammeproblemer.

Nasjonal kompetansetjeneste for amming arrangerte 14. november 2016 et møte for helsepersonell om stramt tungebånd hos spedbarn med ammeproblemer. Møtet kom i stand som svar på mange henvendelser om temaet. Det etterlyses hjelp fra offentlig helsetjeneste ved amme-/ernæringsproblemer på grunn av stramt tungebånd.

Nasjonal kompetansetjeneste for amming er i ferd med å sette sammen en tverrfaglig arbeidsgruppe. Denne vil vurdere kunnskapsgrunnlaget og ha som mål å bidra til god diagnostikk og behandling.

 

Forrige nyhetsbrev


Ønsker du å lese våre tidligere nyhetsbrev finner du disse på vår nettside:

Nettside
 

Internasjonale konferanser

World Breastfeeding Conference 2016

 World Breastfeeding Conference 2016

Time and Place:
11th-14th December 2016
Johannesburg, South Africa;


http://worldbreastfeedingconference.org/home.html  

GOLD Lactation Conference 2017

Join us in our 11th year for our GOLD Lactation Conference! Mark you calendars because you sure don't want to miss this one! Our conference format is designed to meet the busy schedules of Health Care Porfessionals around the World with Live Presentations being held over the course of 8 days, spread over the first month.

Time and Place:
3. april - 1. juni 2017
Online konferanse


https://www.goldlactation.com/

EMBA International Milk Banking Congress 2017

The EMBA Board look forward to hosting the 4th International Human Milk Banking Conference.

Time and Place:
5th - 6th October 2017
Glasgow Scotland

http://europeanmilkbanking.com/emba-international-milk-banking-congress-october-5th-and-6th-2017/

 

Påmelding

Dersom du har fått nyhetsbrevet videresendt og ønsker å melde deg på kan du gjøre det her: https://iikittzd.mnm.as/s/2462/9499
Nasjonal kompetansetjeneste for amming
Epost: ammesenteret@oslo-universitetssykehus.no