Se webversjon

Nasjonal kompetansetjeneste for amming

Februar 2020 Nyhetsbrev nr 1

Nyhetsbrevet retter seg mot alt helsepersonell som arbeider med amming og morsmelk. Videresend gjerne brevet og lenke til påmelding til de du tror kan ha interesse av dette.

 

«Næringsbomber» ved dårlig vektøkning?

Bruk av beriket morsmelk, såkalte «næringsbomber», til fullbårne ammede spedbarn som ikke går nok opp i vekt, bør ikke initieres av helsestasjonstjenesten, i følge Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring.

Les mer på vår nettside

 

Nok vitamin B12 i morsmelk

Morsmelkens innhold av vitamin B12 (B12) dekker ammede barns behov, ifølge en ny norsk undersøkelse. Vitamin B12 er viktig for normal kognitiv utvikling hos spedbarn. Funnene er i tråd med tidligere undersøkelser som har vist at friske ammede barn av mødre med tilfredsstillende B12 status ikke er utsatt for å få B12 mangel.

Les mer på vår nettside

 

Videreutdanning og kurs i ammeveiledning ved Nasjonal kompetansetjeneste for amming i samarbeid med Høgskolen i Innlandet

Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) har siden 2003 tilbudt «Videreutdanning i ammeveiledning» (ViA) i samarbeid med Høgskolen i Innlandet. Studiet gir 20 studiepoeng. Utdanningen bygger på en bachelorgrad eller tilsvarende. NKA tilbyr i tillegg «Kurs i ammeveiledning for barne-, barsel- og hjelpepleiere» (KiA). Det er nå åpnet opp for søknad til oppstart av nytt kull både på ViA og KiA. Søknadsfristen er 15/4-2020 og studiestart er medio august 2020.

Du kan lese mer på vår nettside

For mer informasjon om studieprogrammene samt søknadsinformasjon:

Mer informasjon om studieprogrammet ViA

Mer informasjon om studieprogrammet KiA

 

Kurs og konferanser


Nettkonferanse om amming
Gold Lactation Online Conference


Når:  Fra 30. mars 2020

Hvor: Online

Mer informasjon
 

Dersom du har fått nyhetsbrevet videresendt og ønsker å melde deg på kan du gjøre det her:

Påmelding Nyhetsbrev
Nasjonal kompetansetjeneste for amming
Epost: ammesenteret@oslo-universitetssykehus.no