Se webversjon

Nr. 3

oktober 2017


NYTT FRA NAPP

Personlighetspsykiatrikonferansen 2017


«Personlighet i trøbbel» - Om forståelse og behandling av personlighetsproblemer.


30. november og 1. desember 2017

Velkommen til årets konferanse!

Denne gangen har vi ikke valgt å fokusere på enkeltdiagnoser eller en spesialisert behandlingsmetode. Denne tilnærmingen er i tråd med en moderne tilnærming til personlighetsforstyrrelse hvor man har mer eller mindre alvorlige personlighetsproblemer og en personlighetstrekkprofil som er individuell. Tema for årets konferanse er personlighetsproblemer som ofte assosieres med, eller er en del av en personlighetsforstyrrelse. Utvalget av kliniske problemområder er ikke ment å treffe en bestemt personlighetstype, eller å fremheve en psykoterapimodell fremfor en annen. Snarere er hensikten å fokusere på en bred forståelse  og virksom behandling for slike problemer. Vi har også denne gangen med en rekke brukerperspektiver som er med å gjøre personlighetsproblemene og behandlingen av disse gjenkjennelige og intersubjektive.


Håper vi ses på konferansen!

Påmelding

PROGRAM

torsdag 30.november1000-1015: Velkommen ved Øyvind Urnes, leder av NAPP.

1015-1100: Giancarlo DiMaggio (engelskspråkling forelesning): «Mindreverd og sosial  rang.»

1100-1115: Pause

1115-1200: Giancarlo DiMaggio: Demonstrasjon av terapi med en «unnvikende» pasient.

1200-1300: Lunsj

1300-1315: Musikalsk innslag

1315-1400: Tormod Stangeland: «Kronisk suicidalitet som mestringsforsøk.» Etterfulgt av kommentarer fra Sandra Gundersen (medlem av NAPP sitt ekspertråd) 

1400-1415: Pause

1415-1500: Karianne Vrabel: «Perfeksjonisme og kontrollbehov.»

1500-1515: Pause

1515-16: Helene Nissen Lie: «Hva med terapeutens personlighet?» Etterfulgt av kommentarer fra Espen Folmo, Sven og Anette (medlemmer av NAPP sitt ekspertråd)

PROGRAM


fredag 1. desember 2017

0900-0945: Zemir Popovac: «Forsoning, tilgivelse og personlighet. Om aggresjonens rolle i tilgivelsesprosessen.»

0945-1030: Hvordan komme seg videre? Om bitterhet, offerrolle, forsoning og tilgivelse. Zemir & Christian Schlüter har en samtale med Gunhild Hofstad, Monica Sørensen, Andrea Holst, Åse-Line Baltzersen (medlemmer av NAPP ekspertgruppe).

1030-1100: Pause

1100-1200: Svein Øverland: «Når personligheten forfølger andre personligheter. Om Stalking.»

1200-1300: Lunsj

1300-1345: Palle Johansson: «Du er en lystløgner! Om Patologisk løgn.»

1345-1400: Pause

1400-1500: Lederen i NAPP Øyvind Urnes får sin Big-Five profil analysert live av Harald Eia og Nils Brenna fra NRK-serien «Sånn er du».
Personlighetspsykiatrikonferansen 2017

FOREDRAGSHOLDERE


30. november

Påmelding til seminaret om unnvikende personlighetsforstyrrelse 29. november

Giancarlo Dimaggio: «Mindreverd og sosial  rang» og

Demonstrasjon av terapi med en «unnvikende» pasient

Giancarlo Dimaggio kommer til årets NAPP-konferanse! Hans foredrag vil handle om mindreverdighet og sosial rang, temaer som er viktige for personlighetsfungering.
Dimaggio er en engasjert foreleser, og er grunnleggeren av Metakognitiv Interpersonlig terapi (MIT) og skrevet boka "Metacognitive Interpersonal Therapy for Personality Disorders: A treatment manual".
29. november arrangerer NAPP et dagsseminar om unnvikende personlighetsforstyrrelse med Dimaggio hvor følelsen av mindreverdighet er sentral. Du kan melde deg på ved å trykke på linken til venstre.

Tormod Stangeland: «Kronisk suicidalitet som mestringsforsøk.»

Psykologspesialist Tormod Stangeland skal snakke om "Kronisk suicidalitet som mestringsforsøk, i behandler- og pasientperspektiv". I forlengelsen av foredraget vil det også bli en samtale mellom Stangeland og Sandra Gundersen, medlem av Ekspertrådet til NAPP.


Les mer om Sandra
Les mer om Stangeland

Karianne Vrabel: «Perfeksjonisme og kontrollbehov.»


Psykologspesialist Karianne Vrabel kommer til årets NAPP-konferanse! Hennes foredrag handler om perfeksjonisme, kontrollbehov og personlighet. Karianne er forsker på Modum Bad, og har en doktorgrad på spiseforstyrrelser.

Helene Nissen Lie:

"Hva med terapeutens personlighet?"

Espen Folmo kommenterer sammen med Sven og Anette som er medlemmer i Ekspertrådet.

Helene Nissen-Lie er førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo og er psykoterapiforsker.
les om Nissen-Lie's artikkel om terapeutens personlighet
Espen Folmo er leder av MBT-lab og arbeider med doktorgrad om kvalitetsvurdering av mentaliseringsbasert behandling.

Zemir Popovac «Forsoning, tilgivelse og personlighet. Om aggresjonens rolle i tilgivelsesprosessen»


Christian Schlüter

Zemir er en av Norges fremste foredragsholdere. Han er psykologspesialist, og en av grunnleggerene av Favne psykologbistand. Christian fra NAPP er en skattet underviser i borderlinebehandling.

Zemir og Christian Schlüter har en samtale medGunhild Hofstad (36) har levd med ulike psykiatriske diagnoser i 25 år. Foruten å være syk, har hun fullført 10 års høyere utdannelse. I 2007 ga hun ut bok på eget forlag "Østers uten skall", og fikk i 2008 Bergen kommunes talentpris for den,
samt for annen litterær produksjon.
Monica Sørensen er 3 barns mamma, Ekspertrådsmedlem for NAPP, medlem av Mental Helse og foredragsholder, bidrags yter i det nettbaserte traumeopplæringskurset "Stø kurs" produsert av RVTS NORD.
Andrea Holst som har skrevet boken "Tør du" om sine erfaringer med å ha psykisk lidelse preget av forvirring og ambivalens

Åse-Line Baltzersen, alle medlemmer av Ekspertrådet for NAPP.


Se intervju med Åse-Line

Svein Øverland: «Når personligheten forfølger andre personligheter. Om Stalking.»

Psykologspesialist Svein Øverland kommer til årets NAPP-konferanse.
Personforfølgelse ble i 2016 en del av straffeloven, men hvem er disse personene, og hva er drivkreftene? Lar de seg behandle, og hva skal til?

Svein Øverland er den i Norge som har studert fenomenet mest, og skrev i 2012 en bok om stalking.

Palle Johansson: «Du er en lystløgner! Om Patologisk løgn.»

Palle er psykologspesialist, med doktorgrad på personlighetsforstyrrelser. Han arbeider for tiden i Strømstad/Østfold.

Hans forelesning har tittelen: Patologisk lögn - dagdröm kommunisert som virkelighet Pseudologia fantastica (også kalt lystlögn, patologisk lögn og mytomani) viser seg som vanemessig eller tvangspreget lyving, ofte i form av spektakuläre fortellinger med en selvforherligende agenda. Det skiller seg fra manipulering, svindling og bedrag, i det drivkreften ikke er å oppnå yttre mål, men istedet den inneboende gratifikasjonen ved å fortelle lögnen i seg. Tilstanden ble beskrevet allerede i 1891, men har det siste halvsekel värt lite oppmerksammet i forskning og teori. Patologisk lögn forekommer sammen med forskjellige personlighetsforstyrrelser og andre diagnoser, men burde fenomenet heller sees som en adskilt, primär patologi?.

Harald Eia og Nils Brenna


analyserer Big-Five profilen til lederen av NAPP, Øyvind Urnes

Sånn er du

Øyvind Urnes har vært leder av NAPP siden starten i 2012 og hele tiden terapeut ved Personlighetspoliklinikken. Han er nå mest opptatt av personlighetsforstyrrelser hos barn og ungdom med henblikk på å identifisere og behandle så tidlig som mulig.

Øyvind Urnes

Åpent kveldsarrangement på Litteraturhuset torsdag 30. november kl.19-21: Når blir en personlighet forstyrret?
  • Innlegg ved Kristoffer Walther og Øyvind Urnes.
  • Dernest en diskusjon med Ekspertrådet til NAPP

Meld av
Powered by Make Newsmail