Se webversjon

Takk for innspill!

Nylig gikk fristen ut for å sende innspill til høringene om planene for Nadderud idrettspark, Bekkestua sør, Kleivveien nord og Gamle Ringeriksvei med sidegater.
Les mer

Bekkestua nord

Bekkestua nord vil frem til 2022 gjennomgå store forandringer.
Les mer

Torg med amfi og lekeplass

Torget som skal bygges vest for Nadderudveien kalles Signaturtorget.
Les mer

Bibliotektorget oppgraderes

Torget foran biblioteket er nå i ferd med å oppgraderes som del av den helhetlige opprustningen på Bekkestua.
Klikk her

Nabokontakt for Bekkestua

For å sikre at innbyggerne får god informasjon og mulighet for involvering, er det etablert en nabokontakt.
Klikk her

Meld deg på nyhetsbrevet

Bekkestua er i utvikling. Bærum kommune ønsker å informere innbyggere og andre jevnlig om hva som skjer, høringer og medvirkning. Meld deg på vårt nye nyhetsbrev!
Neste nyhetsbrev kommer i oktober.
Meld deg på her