Årsmelding 2019

Skien By er en medlemsforening med 155 medlemmer bestående av næringsdrivere og gårdeiere i Skien sentrum. Foreningen ble stiftet 2. september 2015 av styrene i Servicebyen Skien og Skien Gårdeierforening. Foreningen har 1 årsverk og holder til i et kontorfellesskap i Rådhusgata 1 sammen med Sted Arkitektur AS og Pierre Robert, regionskontor.

Styret i Skien By

Styret skal bestå av 5-7 medlemmer i tillegg til observatør fra Skien Kommune
Gjenvalgte velges for 1 år, nye medlemmer velges for 2 år.

På generalforsamlingen i mai 2019 ble følgende styre valgt;
 • Knut Wille, Kontorbygg AS (Styreleder)
 • Tom Henrik Haugland, Grenland Invest AS (Styremedlem)
 • Aziz Chaer, Arkaden (Styremedlem)
 • Kathrine Nakken, (Valgt fra 1. august 2019) (Styremedlem)
 • Heidi Kristine Andresen, Gründer og butikkdriver - Coco (Styremedlem)
 • Maren Kastet, Gründer og butikkdriver - Nord (Styremedlem)
 • Haavard Skaare, Bratsberg Næringseiendom AS (Styremeldem)
 • Lene Hysing, Skien kommune (Observatør)

Målsettinger

– vedtatt av styret

Vår innsats skal konsentrere seg om;

 • Skien By er en forening som skal fremme Skien sentrum som et spennende sted for næring, kultur og bosetting
 • Foreningen skal skape et aktivt sentrum hvor god handel står i fokus, samt legge til rette for gode og nye virksomheter som kan leve godt og lenge i byen vår.
 • Skien By fokuserer på kompetansen til de gode driverne, vertskapet og de unike konseptene.
 • Skien By skal være med på å skape gode, positive holdninger hos alle som bruker byen.
 • Skien By er bidragsyter i byutviklingen og deltar i arbeidet rundt Skien Kommunes handlingsplan 2020
 • Foreningen skal fremme de næringsdrivendes interesser i Skien sentrum. Skien sentrum defineres i denne sammenheng likt som Skien Kommunes samarbeidsprosjekt "Skien 2020".
 • Videreutvikle dagens digitale verktøy
 • Ha minimum 170 medlemmer i løpet av 2020

Stor synlighet på SoMe

 • Skien By har stort fokus på godt innhold som gir stor rekkevidde og ukentlig engasjement.
  Vi bruker mye tid og ressurser på SoMe og ser at menneskene i byen og byutvikling er det som engasjerer aller mest.

 • I 2018 har vi hatt stort fokus på Instagram og Instagram story
 • Vi oppfordrer alle medlemmer til å ha egne profiler og alle har at ansvar for å dele, like og promotere Skien By og byens medlemmer!
 • Bruk #skienby og tagg @skienby i innleggene deres!
FACEBOOK MÅL
 • FACEBOOK 2018: 16.000 følgere
 • RESULTAT: Vi økte med 700 følgere - Pr.d.d 13700 følgere
INSTAGRAM
 • INSTAGRAM 2018: 5000 følgere
 • RESULTAT: Vi økte med 1800 - Pr.d.d 6023
MÅL 2019
 • FACEBOOK - Slå DRAMMEN! De har 16700 følgere i dag!
 • INSTAGRAM - Jobbe mot 10.000 - Øke med min. 2000 - Fortsette å være større enn begge avisene!

NETTSIDE

MÅL:
 • Levende nettside
 • Jobbe kontinuerlig med relevant innhold og holde den oppdatert
 • Stort fokus på SEO (søkemotoroptimalisering) og flukttrafikk
 • Økt trafikk fra Instagram og Instagramstory
RESULTAT
 • Økt trafikk inn til nettsiden via søk, gradvis økende over de siste 2 årene.
 • Tydelig økning når vi har kampanjer - eks skien fashion week, høstkampanje og jul.  
 • Redusert flukttrafikken. Når folk klikker seg inn – finner de også annet innhold interessant og klikker seg videre.
 • Høstkampanjen - tydelig digital satsing, stort trykk og skreddersydd innhold i alle kanaler. Resultatet ble både økt rekkevidde og trafikk
 • Vi har økt trafikk inn via Instagram og Instagram story.

TOPP 10 ARTIKLER
Vi bygger sakte men sikkert opp en kundeklubb. Skien By har som mål å sende ut relevant informasjon om aktivitetene og tilbudene fra byen til alle medlemmer av kundeklubben. Så langt har vi ca 3000 adresser.

AKTIVITETER/KAMPANJER

Skien By har som mål å skape aktiviteter og kampanjer med fokus på handel. Vi jobber for å få folk til å bruke byen, være stolt av byen, bruke penger i byen og rekruttere nye drivere til byen vår. Vi er opptatt av å fremme byen som den gode møteplassen, vise frem det vi har av næring og kultur i tillegg til å bygge merkevaren Skien By. Vi har fokus på bylørdager. Skien By bruker sosiale medier, lager relevante kampanjer, artikler, konkurranser m.m.

DE 3 STORE

- Fokus på handel


FASHION WEEK
Kampanjeperiode: 18. – 21. april 2018

Produkter
 • Magasin 20 sider – 23.000 eks (Innstikk i avis + ikke abonnenter)
 • 2 filmer
 • Influencer – Pureinterior.no
 • Stor synlighet på SoMe
 • Ambassadører fra byen
 • Plakater, tagg til butikk og invitasjoner
Aktiviteter

HØSTKAMPANJE - SMAK
Kampanjeperiode: 19. september - 14. oktober
 • 10 artikler med mote, interiør og mat
 • Digitalt magasin
 • Stor synlighet på SoMe
 • 3 influencere
JULEKAMPANJE
Kampanjeperiode: 21. november – 24.desember

Produkter

 • Julemagasin 84 sider – 46.000 eks
 • 2 filmer (SoMe + visning på Kino)
 • Digital moteserie
 • 14 artikler
 • Stor synlighet på SoMe
 • Plakater
 • Julekalender
Aktiviteter
 • Julebelysning i gatene (Hengt opp 18.11.18 - 13. 01.19)
 • Julegateåpning 24. nov
 • Julemarked 9. des
 • Bylørdager
 • Søndagsåpent (16.12 og 23.12)
 • Langåpent (Uke 51)

MAGASINER

Skien By har laget 2 magasiner print + digitalt 2018. Skien by jobber med ide, design, innsalg annonser, redaksjonelt, innhenting av produkter og foto. Vi bruker Fjuz kommunikasjon på prosjektledelse, design, redaksjonelt, foto og produksjon.

INFLUENCERE/ AMBASSADØRER

Influencer marketing var et viktig fokus i våre kampanjer i 2018. Det har vært viktig å integrere merkevaren Skien By med innhold og historier og bruke lokale ambassadører og influencere til å fortelle historiene. Skien By er opptatt av å bruke lokale folk i vår markedsføring og gjerne "up and coming".

Influencere 2018
Elisabeth Halbjørhus - @pureinterior
Cathrine Isaksen - @interior_34
Monica - @interiorbonanza

I tillegg brukte vi lokal "helter" som bla Thomas Bye (Teatersjef), Kevin Melhus (bokser) m.fl.

AKTIVITETER I BYEN

Bylørdager: 2018
 • Vinter OL for barn
 • Lørdagsbarn
 • Skien City-wox
 • Turist i Skien by
 • Telemark Enduro
 • Ølfestival
 • Suoni i byen
 • Vi feirer heltenen – 150 års jubileum
 • Skien Live/ Gatefest på Lie og Aspirantkorpsfestival
 • Skien Beach
 • Rosa sløyfeløpet
 • Skagerakløpet
 • Gjenbruksmarked
 • Torvlykke
 • P4 sommerturne
BYNATT/BLACK FRIDAY
 • BYNATT Mai kl 22
 • BYNATT juni til kl 24
 • BYNATT oktober til kl 22
 • Black Friday
 • BYNATT desember kl 24
STØRRE AKTIVITETR
 • FOTBALL VM
 • Ibsenuka – Ibsensbursdag --> Spis for 100,-
 • SKIEN FASHION WEEK
 • MERSMAK
 • Appelsinia
 • Julegateåpning
 • JULEMARKED

Andre aktiviteter/prosjekter

 • Handlingsplan Skien 2020 - Byutviklingsprosjekter - Les mer
 • Prosjekt - Ibsen 2028 Ibsenbibliotek - Les mer
 • Skien som turistdestinasjon - Les mer
 • Strategi for gågata - Les mer
 • Tellere i sentrum
 • Veileder for uteservering + Platting - Les mer
 • Gavekort - Nytt design Gavekort og omslag
 • Lørdagstaxi 100,- (Film, logo, klistremerker og markedsføring) Les mer
 • Telemarksgata 10 - (Daglig drift, arkitekt, prosjekt og leietagere, Pop-up og innhold - Les mer
 • BYLAB og POP-UP - Les mer
 • Levende lokaler – Møter og utstilling m.m. - Les mer
 • Veileder for aktivering av ledige lokaler - Kan lånes av Skien By;-)
 • 17. mai komité - Skien by har vært aktiv i komiteen i 2017 og 2018. Kathrine Nakken har vært nestleder
 • Befaringer nye leietagere (Kids Copenhagen, Sted Arkitektur AS m.fl)
 • Tv-aksjonen - Fylkeaksjonskomiteen i Telemark, ringedugnad m.m
 • BYFEST i regi av Arkaden og Lietorvet
 • Felles frokostmøte i Sandefjord - Les mer

OMSETNING

For å få skikkelig oversikt over hvordan utviklingen er i sentrum, er vi avhengig av tall. Vi startet å måle omsetning i et utvalg av byens butikker i februar 2017. Høsten 2018 la vi inn både Arkaden og Lietorvet sine tall i systemet. Vi bruker systemet til Mendo. Mendo ble kjøpt opp i 2018, noe som er positivt for oss. Dette betyr at vi fremover kommer til å få bedre rapporter, sammenlignbare tall fra andre byer og i tillegg SSB tall. Den oppgraderte versjonene er klar medio 2019.

Vi jobber for å få inn tall fra så mange medlemmer som mulig og fra ulike bransjer, slik at tallene blir mest mulig reelle. De fleste har nå datakasser som betyr at man kan levere tall automatisk.
Det er ikke interessant for Skien By å vite hva hver enkelt butikk har i omsetning. Vi måler på bransjenivå og ønsker kun å se trend.

Rapport over: Denne viser kun nov/des tall for 2018
Vi klarte dessverre ikke å trekke ut tallene fra Arkaden i den gamle versjonen, noe som gjør at tallene fra Skien ikke blir helt reelle. Tallene fra Arkaden sammenligner omsetning målt mot 2017 (Arkaden har flere nye butikker og restauranter mot 2017) og dette gjør tallene for Skien gode. Dette blir endret i nye versjon. Våre tall er omtrent som Norge.

GAVEKORT

Vi fikk nytt design og nye kort høsten 2018
Totalt solgte vi gavekort for 2,7 millioner i 2018, en økning på 15% fra 2017 (Mål 2018 10%)

Ny gavekortselger for 2018 er Opsahl ur og optikk. Lietorvet fikk gavekortautomat i november

Salg av gavekort bidrar til at folk bruker pengene i byen:-)

MEDLEMMER

Skien By jobber kontinuerlig med å skaffe flere medlemmer og det er lov å hjelpe til med rekruttering:-)
Flere medlemmer = bedre økonomi = flere aktiviteter og mer markedsføring. Skien By skal ikke gå med overskudd, alt skal gå tilbake til aktiviteter og kampanjer i byen.

MEDLEMMER 2018
155 medlemmer:
Nye medlemmer i 2018: Life Improvement, Cafe Retro, Folque, Parkbiografen, Grenland øyelegesenter, Kids Copenhagen, Pizzabakeren, Sbbl, Torggata 7 + nye butikker på Arkaden og Lietorvet

Skien Kommune
Arkaden: 30 medlemmer
Lietorvet: 26 medlemmer
Butikk/kafe/kultur: 67 medlemmer
Andre bransjer: 15 medlemmer
Gårdeiere: 17 medlemmer

Mål 2019: 170 medlemmer

ETABLERINGER I SENTRUM
Skien By har jobbet med tilrettelegging for nye drivere i sentrum, både i form av visninger og som kontaktperson mot kommunen m.fl. Flere har funnet seg lokale og blitt medlemmer i løpet av 2018.

Skien Kommune v/ ordfører Hedda Foss Five, næringssjef og Skien By har årlig runde i byen med blomster til nyetablerte bedrifter i sentrum.
SAMARBEID
 • Samarbeid er nøkkelen til suksess og svært viktig for at byen skal lykkes. Med nye og lokale eiere på Lietorvet og Arkaden og store gårdeiere som ønsker å bidra til utvikling, er det enklere å få til et gode aktiviteter og stå sammen om byen.
 • Skien By dannet markedsråd høsten 2017. Markedsrådet jobber med felles markedsplan for byen og skal bidra til å skape gode aktiviteter. Markedsrådet består av drivere på tvers av byen og fra ulike bransjer.
 • Markedsråd 2018 Anders Skorve - Lietorvet (Kjøpesenter), Aziz - Arkaden (Kjøpesenter), Mette - m: (Tekstil, dame), Henrik - Rosenvold (Tekstil herre), Jeanette - Palma (Kaffe og interiør), Erik - Tollboden (Restaurant nedlagt, ny må velges inn), Lisbeth - Bøllen og Blondinen (Frisør), Espen - Bar (bar), Robin - Sondresen (Gikk ut i permisjon medio 2018
 • Sosialsamling Arkaden og Lietorvet arrangerte BYFEST i november 2018
 • Det er etablert en god dialog mellom gårdeiere i sentrum. Dette har bla resultert i et samarbeid som medførte til kjøp av Telemarksgaten 10 AS (jan 2018). Det er videre etablert en møteplass for gårdeiere for drøfting av felles prosjekter.
 • Nettverk - Sentrumsledere i Telemark, Vestfold og Drammen. Skien By har hatt månedlige møter med sentrumsledere i Sandefjord, Tønsberg, Larvik, Drammen og Kongsberg. Et viktig nettverk hvor vi tar opp aktuelle bysaker, markedsplaner, aktiviteter m.m.

Mål og aktiviteter 2019

Skien By fortsetter det gode samarbeidet med Skien Kommune og næringslivet i sentrum. Vi jobber med byutviklingsprosjekter og har fokus på kampanjer som bidrar til økt omsetning (Bylørdag, Skien Fashion Week, Spis for 100,- BYNATT, Høstkampanje og Jul). Vi har nytt design på kampanjenene for 2019. I tillegg jobber vi aktivt med å være synlige, gi relevant informasjon til medlemmer og kunder og bidrar til at folk bruker byen! #skienby

Se vedlagt aktivitetsplan 2019
 

Årsmøte og Årsregnskap 2018

Årsregnskapet viser et underskudd for 2018 på kr 118 423 (mot et underskudd på 327 000,- i 2017)
Underskudd i 2017 skyldes ekstra personalkostnader
Underskudd i 2018 skyldes bla at vi ikke mottar 500.000,- fra næringsfondet

Se vedlagt protokoll og regnskap
 

GOD SOMMER!


Mvh
Kathrine

Daglig leder, Skien By
Tlf: 41253787
mail: kathrine@skienby.no

Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
Powered by Make